5 روز پیش

  شروع صفر کنکور از آذر ماه (انگیزشی موفقیت 7 ماهه)

  چگونه می توان 7 ماهه در آزمون کنکور سراسری رتبه برتر شد اگر به نحوه ی مطالعه ی رتبه برترهای…
  7 روز پیش

  آزمون دروس عمومی مطابق با برنامه قلم چی 5 آذر 1400

  آزمون رشته ی ریاضی سال یازدهم و دوازدهم دروس عمومی مطابق با برنامه قلم چی 5 آ‌ذر 1400 دانش آموزان…
  7 روز پیش

  آزمون دوازدهم و یازدهم تجربی مطابق با برنامه قلم چی 5 آذر 1400

  آزمون رشته ی تجربی سال یازدهم و دوازدهم تجربی مطابق با برنامه قلم چی 5 آذر 1400 دانش آموزان عزیز…
  7 روز پیش

  آزمون دوازدهم و یازدهم انسانی مطابق با برنامه قلم چی 5 آذر 1400

  آزمون رشته ی ریاضی سال یازدهم و دوازدهم انسانی مطابق با برنامه قلم چی 5 آذر 1400 دانش آموزان عزیز…
  7 روز پیش

  آزمون دوازدهم و یازدهم ریاضی مطابق با برنامه قلم چی 5 آذر 1400

  آزمون رشته ی ریاضی سال یازدهم و دوازدهم تجربی مطابق با برنامه قلم چی 5 آذر 1400 دانش آموزان عزیز…

  اخرین مطالب