5 روز پیش

  راه حل عدم تطابق برنامه آزمون های آزمایشی با کلاس درس

  در صورت عدم تطابق برنامه ی کلاس های درس داوطلبان با آزمونهای آزمایشی، داوطلبان کنکوری چه راهکاری را باید انجام…
  1 هفته پیش

  کامل گرایی یا کمالگرایی در سال کنکور

  در بحث کامل گرایی و کمال گرایی در سال کنکور یا زندگی باید بدانیم که این ها دو موضوع کاملا…
  1 هفته پیش

  آزمون دروس عمومی مطابق با برنامه قلم چی 23 مهر 1400

  آزمون رشته ی ریاضی سال یازدهم و دوازدهم دروس عمومی مطابق با برنامه قلم چی 23 مهر 1400 دانش آموزان…
  1 هفته پیش

  آزمون دوازدهم و یازدهم انسانی مطابق با برنامه قلم چی 23 مهر 1400

  آزمون رشته ی ریاضی سال یازدهم و دوازدهم انسانی مطابق با برنامه قلم چی 23 مهر 1400 دانش آموزان عزیز…
  1 هفته پیش

  آزمون دوازدهم و یازدهم ریاضی مطابق با برنامه قلم چی 23 مهر 1400

  آزمون رشته ی ریاضی سال یازدهم و دوازدهم تجربی مطابق با برنامه قلم چی 23 مهر 1400 دانش آموزان عزیز…

  اخرین مطالب