جبران عقب ماندگی از آزمون کارگاه 23 آذر تهران

گزیده ای از کارگاه 9 آذر برگزار شده در تهران با موضوع جبران عقب ماندگی از آزموندو نوع عقب ماندگی داریم:عقب ماندگی سطحی= این...

انگیزشی شروع و برنامه ریزی از صفر کارگاه 23 آذر تهران

گزیده ای از کارگاه 9 آذر برگزار شده در تهران با موضوع انگیزشی شروع و برنامه ریزی از صفرمقایسه غلط مسیر خود با افراد موفق...

محاسبات سریع ریاضی کارگاه 23 آذر تهران

گزیده ای از کارگاه 9 آذر برگزار شده در تهران با موضوع محاسبات سریع ریاضیبرخی از مباحثی که در ویدیو زیر بررسی میشودچگونه در...

تندخوانی کارگاه 9 آذر تهران

گزیده ای از کارگاه 9 آذر برگزار شده در تهران با موضوع تندخوانی خیلی از تکنیک های تندخوانی با تکنیک های افزایش تمرکز حواس مشترک است.در...

تحلیل پس از آزمون کارگاه 9 آذر تهران

گزیده ای از کارگاه 9 آذر برگزار شده در تهران با موضوع تحلیل پس از آزمون یکی از کارهایی که خیلی واجب است بعد از هر...

خلاصه نویسی کارگاه 9 آذر تهران

گزیده ای از کارگاه 9 آذر برگزار شده در تهران با موضوع خلاصه نویسی انواع روش های خلاصه نویسی در دروس مختلف چگونه است؟ روش خلاصه نویسی...

دلایل افت تراز کارگاه 9 آذر تهران

گزیده ای از کارگاه 9 آذر برگزار شده در تهران با موضوع دلایل افت تراز مهمترین دلایل افت تراز در آزمون ها چیست ؟ چرا ترازمان...

وسواس در مطالعه کارگاه 27 مهر تهران

گزیده ای از کارگاه 27 مهر برگزار شده در تهران با موضوع وسواس در مطالعه تست زنی خود جزو اصلی یادگیری است و نباید برای...

منحنی فراموشی کارگاه 27 مهر تهران

گزیده ای از کارگاه 27 مهر برگزار شده در تهران با موضوع منحنی فراموشییکی از نکات مهم در سال کنکور اهمیت دادن به منحنی...

دوره با تست کارگاه 27 مهر تهران

گزیده ای از کارگاه 27 مهر برگزار شده در تهران با موضوع دوره با تستبرای دوره با مرور باید یک بار درسنامه را خواند...
- Advertisement -

محبوب ترین ها

مقالات برتر