نکات طلایی جمعبندی دین و زندگی در دو ماه

هر چه زمان بیشتر میگذرد و به کنکور نزدیک تر میشویم سوالات و ابهامات داوطلبان در مورد جمعبندی و همچنین اولویت مباحث بیشتر میگردد.در...

تندخوانی کارگاه 9 آذر تهران

گزیده ای از کارگاه 9 آذر برگزار شده در تهران با موضوع تندخوانی خیلی از تکنیک های تندخوانی با تکنیک های افزایش تمرکز حواس مشترک است.در...

خلاصه نویسی کارگاه 9 آذر تهران

گزیده ای از کارگاه 9 آذر برگزار شده در تهران با موضوع خلاصه نویسی انواع روش های خلاصه نویسی در دروس مختلف چگونه است؟ روش خلاصه نویسی...

روش صحیح خلاصه نویسی کنکور کارگاه 11 آبان تهران

گزیده ای از کارگاه 11 آبان برگزار شده در تهران با موضوع روش صحیح خلاصه نویسیدر مورد خلاصه نویسی داوطلبان معمولا دچار وسواس ها...

روش مطالعه دروس توصیفی کارگاه 11 آبان تهران

گزیده ای از کارگاه 11 آبان برگزار شده در تهران با موضوع روش مطالعه دروس توصیفیدر مطالعه دروس توصیفی برای کنکور باید به نکاتی...

روش مطالعه دروس تحلیلی کارگاه 11 آبان تهران

گزیده ای از کارگاه 11 آبان برگزار شده در تهران با موضوع روش مطالعه دروس تحلیلیبرای دروس تحلیلی گاهی اوقات باید از چهارچوب آزمون...

روش مطالعه زیست شناسی کارگاه 11 آبان تهران

گزیده ای از کارگاه 11 آبان برگزار شده در تهران با موضوع روش مطالعه زیست شناسیمطالعه ی درس زیست شناسی باید در سه مرحله...

روش مطالعه ریاضیات کارگاه 11 آبان تهران

گزیده ای از کارگاه 11 آبان برگزار شده در تهران با موضوع روش مطالعه ریاضیات بهترین روش برای مطالعه ی ریاضیات ابتدا حل کردن سوالات...

روش مطالعه عربی و زبان انگلیسی کارگاه 11 آبان تهران

گزیده ای از کارگاه 11 آبان برگزار شده در تهران با موضوع روش مطالعه عربی و زبان انگلیسی همچنین میتوانید از فایل صوتی بهترین روش...

زنجیره دروس کنکور کارگاه 11 آبان تهران استاد علیرضا افشار

گزیده ای از کارگاه 11 آبان برگزار شده در تهران با موضوع زنجیره دروس کنکور   
- در رسانه ها همراه ما باشید -

جدید ترین مقالات

پست های برتر