دوره با تست کارگاه 27 مهر تهران

گزیده ای از کارگاه 27 مهر برگزار شده در تهران با موضوع دوره با تستبرای دوره با مرور باید یک بار درسنامه را خواند...

اهمیت حل تست کارگاه 27 مهر تهران

گزیده ای از کارگاه 27 مهر برگزار شده در تهران با موضوع اهمیت حل تستبعد از مطالعه ی درسنامه تست زدن را باید تا...

افزایش تعداد تست کارگاه 27 مهر تهران

گزیده ای از کارگاه 27 مهر برگزار شده در تهران با موضوع افزایش تعداد تست رسیدن به تعداد تست بالا و مهارت در تست زنی...

کمبود تست در نظام جدید

با توجه به این که سال دوازدهمی ها هیچ نمونه تست آزمون های سراسری ندارند و تست های موجود همگی تألیفی هستند. چگونه به...

چقدر تست بزنیم؟

با وجود تأکید به تعداد تست بالا برای موفقیت در کنکور اما ممکن  است داوطلبان نظام جدید تست کافی برای تمرین نداشته باشند. چاره...

کیفیت در تست

چه کتاب تست یا آزمونی تست های بهتری دارد؟ این سوال یکی از متدوال ترین سوالات داوطلبان از آغاز سال تحصیلی تا اواخر آن است.میتوان...

تست زدن و شرایط آن

  تست زدن و شرایط آن یکی از موارد مهم برای موفقیت بیشتر و بهتر در کنکور های سراسری تست زدن می باشد. تست زدن می...

تحلیل و بررسی تست زنی

سوالات زیادی در ارتباط با نحوه تست زنی و تحلیل و بررسی آن توسط دانش آموزان پرسیده میشود که برای پاسخ به آن ابتدا...
- Advertisement -

محبوب ترین ها

مقالات برتر