تحلیل آزمون

چگونه بعد از آزمون آن را تحلیل کنیم؟ بهترین کاری که برای تحلیل آزمون میتوان انجام داد دسته بندی سوالات است.سوالا آزمون به چهار دسته...

عقب افتادگی از برنامه آزمون

   با عقب افتادگی از آزمون و کلاس درس چه کنیم؟   اولین راهکاری که در ذهن خیلی از دانش آموزان شکل میگیرد کنار گذاشتن آن آزمون...

با شک بین دو گزینه در آزمون چه کنیم؟

 بعد از بررسی آزمون توسط دانش آموزان بخشی از سوالاتی که غلط پاسخ داده شده به علت مشکلات ساختاری است.معمولا پاسخ غلط به این...

محبوب ترین ها

مقالات برتر