3 ساعت پیش

  روش برخورد با دروس مختلف کنکور (تحلیلی و توصیفی)

  دروس تحلیلی و محساباتی را چگونه مطالعه کنیم؟ تعریف دروس تحلیلی و محاسباتی کنکور دروس تحلیلی دروسی هستند که با…
  5 روز پیش

  بهترین تغذیه در سال کنکور

  همانطور که در مرکز مشاوره تحصیلی علیرضا افشار همواره به مطالب مشاوره ای پرداخته ایم و سعی بر این است…
  1 هفته پیش

  آزمون جمع بندی دروس عمومی پایه کنکور نظام جدید 99

  آزمون آزمایشی جمع بندی دروس عمومی پایه کنکور نظام جدید برای کنکور 99 اهمیت آزمون آزمایشی و حل تست و…
  1 هفته پیش

  آزمون جمع بندی دروس عمومی پایه کنکور نظام قدیم 99

  آزمون آزمایشی جمع بندی دروس عمومی پایه کنکور نظام قدیم برای کنکور 99 اهمیت آزمون آزمایشی و حل تست و…
  1 هفته پیش

  آزمون جمع بندی دروس پایه کنکور نظام قدیم تجربی 99

  آزمون آزمایشی جمع بندی پایه کنکور نظام قدیم تجربی برای کنکور 99 اهمیت آزمون آزمایشی و حل تست و نقش…

  اخرین مطالب