5 روز پیش

  مرور مباحث و دروس نیمسال اول کنکور

  بخش بندی مطالب برای دوره و مرور کنکور طبیعی است برای دوره و مرور به سراغ قسمت های جا مانده…
  1 هفته پیش

  چه زمانی دروس کنکور را یکدور کامل جمع کنیم؟

  بهترین زمان برای تمام شدن درس ها چه موقع است ؟ نیمسال دوم کنکور که میشه سوال خیلی از کنکوری…
  2 هفته پیش

  آزمون دروس عمومی نظام جدید مطابق با برنامه قلم چی 25 بهمن 98

  آزمون دروس عمومی کنکور نظام جدید مطابق با برنامه قلم چی 25 بهمن 98 دانش آموزان و فارغ التحصیلان نظام…
  2 هفته پیش

  آزمون دروس عمومی نظام قدیم مطابق با برنامه قلم چی 25 بهمن 98

  آزمون دروس عمومی کنکور نظام قدیم مطابق با برنامه قلم چی 25 بهمن 98 دانش آموزان و فارغ التحصیلان نظام…
  2 هفته پیش

  آزمون تجربی نظام قدیم مطابق با برنامه قلم چی 25 بهمن 98

  آزمون رشته ی تجربی کنکور نظام قدیم مطابق با برنامه قلم چی 25 بهمن 98 فارغ التحصیلان نظام قدیم تجربی…