کارگاه آموزشی تست زنی تیر ماه 97

  آموزش تست زنی صحیح وقتی که صحبت از تست زنی میشود باید به موضوعاتی مانند انتخاب تست، زمان تست زنی، تعداد تست، تحلیل تست...
- در رسانه ها همراه ما باشید -

جدید ترین مقالات

پست های برتر