اخبار آموزشی

میانگین درصد رتبه های 3 رقمی کنکور تجربی ، ریاضی و انسانی 99

داوطلبان کنکور سراسری ۹۹ به طور میانگین چند درصد زده اند؟

در کنکور سراسری 99 در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی حدودا 135 هزار نفر، در گروه آزمایشی علوم تجربی حدودا 506 هزار نفر و در گروه آزمایشی علوم انسانی 314 هزار نفر شرکت کرده اند.

اگر مجموع تمام شرکت کنندگان این آزمون را بررسی کنید به عدد حدودی 1 میلیون نفر میرسید! که به هیچ عنوان عدد کمی نیست،با این حال مهمتر از خود عدد تحلیل آماری و اطلاعاتی است که با بررسی شرکت کنندگان سه گروه آزمایشی تجربی، ریاضی و انسانی به دست می آوریم.


گروه آزمایشی خود را انتخاب کنید

گروه آزمایشی ریاضی و فیزیک

گروه آزمایشی علوم تجربی

گروه آزمایشی علوم انسانی

 


میانگین درصد شرکت کنندگان کنکور سراسری چه نکات مهمی دارد؟

بررسی میانگین درصد های رتبه های برتر کنکور ۹۹ و تمامی داوطلبان نکات مشاوره ای بسیار مهمی در خود جای داده است یکی از مهمترین نکات آن نا امید نشدن در سال کنکور است.از کنکور برای خود غول نسازید!

درست است که بخشی از سوالات کنکور دشوار هستند اما سوالات استاندارد و مناسب نیز در کنکور کم نیست همانطور که در مطلب موفقیت کنکور در دو ماه از سطح صفر ( برنامه 50 روزه ) بررسی کردیم با رعایت زنجیره مطالب و درس خواندن مفهومی میتوانید به درصد های خوبی در کنکور برسید.

هیچ درسی را در کنکور حذف نکنید

مهم نیست در کدام گروه آزمایشی هستید در برای کنکور 1400 هیچ درسی را حذف نکنید! همه دروس در جایگاه خود دارای اهمیت و تاثیر هستند اینکه داوطلبی در رشته ی انسانی مثلا درس ریاضی را حذف کند یا داوطلبی در گروه آزمایشی تجربی درس دین و زندگی را حذف کند قطعا به ضرر او تمام خواهد شد.

حذفیات کنکور سراسری 1400 به صورت مبحثی باید صورت گیرد نه تک درس!

حتی اگر سخت ترین درس کنکور را 100 بزنید و یک یا چند درس دیگر خود را با اختلاف فاحش پایین تر از میانگین رتبه های 3 یا 4 رقمی کنکور بزنید قطعا در میان رتبه های برتر جایی نخواهید داشت.

مطلب مرتبط: چگونه دروس کنکور را ۱۰۰ درصد بزنیم؟

موفقیت در کنکور شانسی نیست!

به هیچ وجه سراغ روش های تست زنی که مبنای علمی ندارند و شانسی زدن سوالات نروید موفقیت در کنکور یک فرایند مستمر و نیازمند تلاش و اراده است.

با شانس و اقبال شاید بتوانید به یک یا دو سوال درست جواب دهید اما عاقبت خوشی برای درصد نهایی شما نمیتوان در نظر گرفت.

بارها در مطالب مختلف اشاره کردیم تسلط بر روی یک مبحث بهتر از کم تسلطی بر روی چندین مبحث کنکور است،جواب دادن سوالات آزمون سراسری نیاز به تمرکز و تسلط بروی مطالب درسی دارد پس همواره راه های افزایش کیفیت مطالعه به توجه داشته باشید.

شرایط سوالات کنکور برای همه یکسان است

اگر سوالات کنکور 1400 سخت باشد برای همه سخت است و اگر راحت باشد برای تمام کسانی درس خوانده اند راحت است،پس با سوالات احساسی برخورد نکنید و استرس خود را کنترل کنید این کنترل استرس را با مطالعه مطلب کاهش استرس در دو ماه پایانی کنکور از همین الان شروع کنید.

هنر آزمون دادن (مدیریت آزمون) در اینجاست که تفاوت ها را نشان میدهد،موفقیت در آزمون یک فرمول ساده دارد: تنها باید از میانگین رقبای خود به درصد بالاتری از سوالات پاسخ درست دهید،در نتیجه با سخت تر شدن سوالات درصد رقبای شما نیز پایین تر میاید.

مشاوره پیشنهادی : مباحث ارزشمندی که میشه در کمتر از ۲ ماه برای کنکور ۱۴۰۰ خواند کدامند ؟


میانگین درصد داوطلبان کنکور ریاضی 99

تعداد و میانگین نمرات حاضران در جلسه  گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی  آزمون سراسری سال 1399
محدوده نمره خام
ادبیات
عربی
معارف
زبان عمومی
ریاضی
فیزیک
شیمی
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
از 3/33- تا 1/30-
1
-33/3
4
-32/3
5
-32/8
3
-32/4
1
-33/3
3
-32/3
3
-33/3
از 30- تا 1/20-
132
-23/2
85
-23/3
82
-23/5
148
-23/3
13
-21/5
32
-22/2
45
-22/9
از 20- تا 1/10-
2231
-13/0
990
-13/1
1233
-13/1
1440
-13/4
573
-12/8
581
-13/1
936
-12/8
از 10- تا 1/0-
22268
-3/7
9940
-3/2
14021
-3/4
15285
-3/2
20638
-2/1
24297
-2/1
23876
-2/4
صفر یا سفید
15740
0/0
12934
0/0
13525
0/0
52370
0/0
25109
0/0
42917
0/0
48938
0/0
از 1/0 تا 9/9
40157
5/1
31131
5/5
33228
5/3
24828
5/0
58801
4/2
43379
3/9
42153
4/2
از 10 تا 9/19
25657
14/3
27638
14/5
23447
14/3
12470
14/3
15975
14/0
10191
14/1
11690
14/0
از 20 تا 9/29
16922
24/1
22044
24/3
16618
24/3
8694
24/2
6892
24/2
5277
24/3
5017
23/9
از 30 تا 9/39
7056
34/1
12446
34/4
10300
34/5
5454
34/5
3514
34/5
3173
34/6
1724
34/0
از 40 تا 9/49
3276
43/7
9125
44/2
8759
44/4
4589
44/5
2016
44/3
2193
44/5
721
43/9
از 50 تا 9/59
1134
54/1
4665
54/3
5754
54/5
3221
54/6
987
54/4
1391
54/6
189
54/0
از 60 تا 9/69
526
64/0
2723
64/1
4603
64/5
2821
64/7
533
64/2
934
64/5
56
63/8
از 70 تا 9/79
174
74/0
1107
74/5
2386
74/4
2053
74/9
231
74/1
582
74/5
14
74/0
از 80 تا 9/89
76
83/8
473
83/7
1220
83/9
1527
84/6
68
83/4
327
84/1
1
88/6
از 90 تا 9/99
11
93/1
55
93/3
165
93/0
395
93/7
12
93/3
82
93/5
0
0/0
100 درصد
2
100/0
3
100/0
17
100/0
65
100/0
0
0/0
4
100/0
0
0/0
کل
135363
10/1
135363
18/1
135363
18/5
135363
11/2
135363
6/7
135363
5/9
135363
3/7

 

میانگین رتبه های برتر و زیر 1000 کنکور ریاضی و فیزیک کنکور ۹۹

محدوده نمره خام
ادبیات
عربی
معارف
زبان عمومی
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
از 3/33- تا 1/30-
از 30- تا 1/20-
از 20- تا 1/10-
از 10- تا 1/0-
صفر یا سفید
1
از 1/0 تا 9/9
3
4/0
4/9
6/7
از 10 تا 9/19
9
12/0
16/3
18/7
8
10/7
14/9
18/7
از 20 تا 9/29
30
20/0
26/2
29/4
1
28/0
28/0
28/0
0
0/0
0/0
0/0
31
20/0
25/7
29/4
از 30 تا 9/39
87
30/7
35/6
38/7
6
30/7
35/1
38/7
3
36/0
37/8
38/7
40
30/7
34/4
38/7
از 40 تا 9/49
209
40/0
45/1
49/4
35
41/4
47/0
49/4
12
40/0
45/7
49/4
88
40/0
44/6
49/4
از 50 تا 9/59
226
50/7
54/9
58/7
111
50/7
55/7
58/7
35
50/7
56/2
58/7
117
50/7
54/8
58/7
از 60 تا 9/69
245
60/0
64/5
69/4
255
60/0
65/6
69/4
167
60/0
66/1
69/4
169
60/0
65/3
69/4
از 70 تا 9/79
125
70/7
74/1
78/7
292
70/7
75/2
78/7
298
70/7
75/4
78/7
209
70/7
75/2
78/7
از 80 تا 9/89
57
80/0
84/0
89/4
257
80/0
84/1
89/4
382
80/0
84/6
89/4
224
80/0
85/0
89/4
از 90 تا 9/99
10
90/7
93/0
96/0
40
90/7
93/5
96/0
91
90/7
93/5
96/0
89
90/7
94/1
96/0
100 درصد
2
100/0
100/0
100/0
3
100/0
100/0
100/0
12
100/0
100/0
100/0
21
100/0
100/0
100/0
کل
1000
12/0
56/8
100/0
1000
28/0
72/4
100/0
1000
36/0
78/2
100/0
1000
0/0
68/9
100/0

 

برای رتبه سه رقمی کنکور ریاضی چه درصدهایی لازم است؟

محدوده نمره خام
ریاضی
فیزیک
شیمی
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
از 3/33- تا 1/30-
از 30- تا 1/20-
از 20- تا 1/10-
از 10- تا 1/0-
صفر یا سفید
از 1/0 تا 9/9
0
4
3/9
6/0
7/7
از 10 تا 9/19
0
17
11/5
15/2
19/1
از 20 تا 9/29
1
23/1
23/1
23/1
1
22/3
22/3
22/3
117
20/0
26/2
29/6
از 30 تا 9/39
10
31/0
37/4
38/8
3
38/6
38/6
38/6
284
30/5
35/2
39/1
از 40 تا 9/49
86
40/0
46/4
49/7
12
40/0
46/2
49/7
371
40/0
44/5
49/6
از 50 تا 9/59
261
50/4
55/3
59/4
67
50/4
55/9
59/3
148
50/5
54/1
59/1
از 60 تا 9/69
364
60/0
64/8
69/7
222
60/0
65/5
69/7
49
60/0
63/7
69/6
از 70 تا 9/79
206
70/4
74/2
79/7
332
70/4
75/0
79/3
10
70/5
74/1
76/2
از 80 تا 9/89
63
80/0
83/3
89/1
285
80/0
84/2
89/7
0
0/0
0/0
0/0
از 90 تا 9/99
9
91/0
92/7
96/4
75
90/4
93/5
97/8
0
0/0
0/0
0/0
100 درصد
0
0/0
0/0
0/0
3
100/0
100/0
100/0
0
0/0
0/0
0/0
کل
1000
23/1
63/8
96/4
1000
22/3
75/2
100/0
1000
3/9
41/7
76/2

 

میانگین درصد داوطلبان کنکور تجربی 99

 

تعداد و میانگین نمرات خام حاضران در جلسه  گروه آزمایشی علوم تجربی آزمون سراسری سال 1399
محدوده نمره خام
ادبیات
عربی
معارف
زبان عمومی
زمین شناسی
ریاضی
زیست شناسی
فیزیک
شیمی
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
از 3/33- تا 1/30-
19
-33/1
17
-33/3
24
-32/6
37
-32/6
23
-33/0
18
-32/8
9
-32/6
15
-33/2
10
-33/1
از 30- تا 1/20-
326
-23/4
375
-23/4
474
-23/3
878
-23/3
760
-23/5
395
-24/1
84
-22/8
342
-23/9
306
-22/7
از 20- تا 1/10-
5344
-13/1
4601
-13/3
6038
-13/2
8215
-13/3
7574
-13/4
7534
-13/7
4428
-13/2
8871
-13/1
6635
-12/8
از 10- تا 1/0-
49396
-3/7
35544
-3/6
39366
-3/9
73674
-3/6
58414
-3/4
95305
-3/0
87240
-3/0
130238
-3/1
108302
-2/8
صفر یا سفید
26602
0/0
26288
0/0
24137
0/0
151318
0/0
245453
0/0
133844
0/0
50156
0/0
105967
0/0
87871
0/0
از 1/0 تا 9/9
136429
5/5
95533
5/6
88113
5/5
105993
5/0
105249
5/1
139894
4/4
182683
4/4
172046
4/3
174765
4/5
از 10 تا 9/19
119562
14/5
98734
14/6
83038
14/6
52813
14/7
49480
14/0
57952
13/8
78371
14/0
48238
13/8
66968
14/2
از 20 تا 9/29
91856
24/2
89795
24/4
79762
24/5
35652
24/6
23913
23/8
31208
24/1
41588
24/3
18912
24/5
34365
24/1
از 30 تا 9/39
44521
34/2
55316
34/4
57119
34/5
24343
34/5
9054
34/1
18708
34/1
26560
34/4
9464
34/6
15050
34/3
از 40 تا 9/49
22697
43/9
42930
44/3
51637
44/5
19133
44/3
4665
43/9
11007
44/0
17266
44/4
6226
44/3
7905
44/1
از 50 تا 9/59
6972
54/0
25034
54/4
33366
54/5
13891
54/5
1582
54/1
5902
53/9
11070
54/3
3448
54/6
2974
54/1
از 60 تا 9/69
2432
63/5
17877
64/2
25542
64/3
9660
64/7
488
63/6
2849
63/9
5376
64/0
1731
64/5
1169
64/0
از 70 تا 9/79
472
73/6
8810
74/3
12207
74/3
5842
74/8
69
73/1
1344
73/9
1642
73/5
919
74/1
355
73/8
از 80 تا 9/89
98
83/1
4665
83/8
5305
83/6
3853
84/7
5
81/4
649
83/7
247
83/0
280
83/6
49
83/0
از 90 تا 9/99
3
90/7
1036
93/0
594
92/3
1148
93/5
0
0/0
95
92/9
9
91/8
30
92/5
5
92/2
100 درصد
0
0/0
174
100/0
7
100/0
279
100/0
0
0/0
25
100/0
0
0/0
2
100/0
0
0/0
کل
506729
14/9
506729
22/6
506729
24/7
506729
11/4
506729
4/2
506729
7/0
506729
10/6
506729
4/6
506729
6/5

 

میانگین رتبه های برتر و زیر 1000 کنکور تجربی ۹۹

محدوده نمره خام
ادبیات
عربی
معارف
زبان عمومی
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
از 3/33- تا 1/30-
از 30- تا 1/20-
از 20- تا 1/10-
از 10- تا 1/0-
صفر یا سفید
1
0/0
0/0
0/0
از 1/0 تا 9/9
1
9/8
9/8
9/8
از 10 تا 9/19
1
17/4
17/4
17/4
9
11/2
16/4
19/5
از 20 تا 9/29
13
21/4
26/8
29/4
2
21/4
22/1
22/7
6
20/0
25/6
29/2
از 30 تا 9/39
27
32/0
36/8
38/7
0
0/0
0/0
0/0
30
30/6
35/2
38/9
از 40 تا 9/49
164
40/0
45/7
49/4
5
44/0
47/0
49/4
3
41/4
44/5
49/4
71
40/0
45/0
49/4
از 50 تا 9/59
244
50/7
55/0
58/7
15
50/7
56/1
58/7
9
52/0
55/7
58/7
123
50/0
55/2
59/8
از 60 تا 9/69
316
60/0
64/9
69/4
66
60/0
66/3
69/4
78
60/0
66/6
69/4
167
60/0
65/2
69/5
از 70 تا 9/79
161
70/7
74/1
78/7
175
70/7
75/8
78/7
259
70/7
76/2
78/7
209
70/7
75/0
79/2
از 80 تا 9/89
68
80/0
83/6
89/4
380
80/0
85/4
89/4
507
80/0
85/0
89/4
242
80/0
85/3
89/4
از 90 تا 9/99
3
90/7
90/7
90/7
262
90/7
93/7
96/0
134
90/7
92/9
96/0
97
90/3
93/7
96/0
100 درصد
0
0/0
0/0
0/0
93
100/0
100/0
100/0
3
100/0
100/0
100/0
40
100/0
100/0
100/0
کل
996
21/4
60/9
90/7
996
44/0
85/4
100/0
996
17/4
81/8
100/0
996
0/0
71/9
100/0

 

برای رتبه سه رقمی کنکور تجربی چه درصدهایی لازم است؟

محدوده نمره خام
زمین شناسی
ریاضی
زیست شناسی
فیزیک
شیمی
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
از 3/33- تا 1/30-
از 30- تا 1/20-
از 20- تا 1/10-
از 10- تا 1/0-
9
-4/0
-1/7
-1/3
0
صفر یا سفید
551
0/0
0/0
0/0
0
از 1/0 تا 9/9
79
1/4
5/9
9/4
0
از 10 تا 9/19
68
10/7
14/6
18/7
1
18/9
18/9
18/9
1
13/4
13/4
13/4
از 20 تا 9/29
79
20/0
24/3
29/4
1
22/3
22/3
22/3
1
25/4
25/4
25/4
3
20/0
24/5
28/6
از 30 تا 9/39
54
30/7
34/9
38/7
7
31/2
35/1
38/9
0
0/0
0/0
0/0
10
31/1
37/0
39/1
26
30/5
35/4
39/1
از 40 تا 9/49
45
40/0
44/9
49/4
36
40/0
44/7
48/9
1
44/0
44/0
44/0
66
40/3
45/8
49/5
111
40/0
46/2
49/6
از 50 تا 9/59
61
50/7
54/6
58/7
140
50/0
55/4
58/9
31
50/0
55/9
59/4
177
50/6
55/9
59/8
280
50/5
55/0
59/1
از 60 تا 9/69
37
60/0
63/9
69/4
276
60/0
64/9
68/9
239
60/0
66/1
69/4
263
61/0
65/4
69/0
331
60/0
64/7
69/6
از 70 تا 9/79
12
70/7
73/6
78/7
298
70/0
74/5
78/9
528
70/0
74/6
79/4
327
70/0
74/3
79/4
197
70/5
74/1
79/1
از 80 تا 9/89
1
81/4
81/4
81/4
200
80/0
83/7
88/9
187
80/0
83/1
89/4
127
80/0
83/8
88/9
43
80/0
83/0
89/6
از 90 تا 9/99
0
0/0
0/0
0/0
32
90/0
93/1
96/7
8
90/0
91/8
95/4
24
90/9
92/2
96/6
5
90/5
92/2
96/2
100 درصد
0
0/0
0/0
0/0
5
100/0
100/0
100/0
0
0/0
0/0
0/0
2
100/0
100/0
100/0
0
0/0
0/0
0/0
کل
996
-4/0
14/0
81/4
996
18/9
70/2
100/0
996
13/4
73/6
95/4
996
31/1
68/1
100/0
996
20/0
61/8
96/2

 

میانگین درصد داوطلبان کنکور انسانی 99

محدوده نمره خام
ادبیات
عربی
معارف
زبان عمومی
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
از 3/33- تا 1/30-
10
-32/6
9
-32/3
17
-32/6
12
-32/9
از 30- تا 1/20-
533
-23/6
395
-23/5
628
-23/4
453
-23/3
از 20- تا 1/10-
7055
-13/1
4435
-13/1
7304
-13/3
4870
-13/4
از 10- تا 1/0-
55023
-3/8
35778
-3/6
42637
-3/9
51497
-3/2
صفر یا سفید
25160
0/0
27214
0/0
21854
0/0
177890
0/0
از 1/0 تا 9/9
106893
5/3
97732
5/5
77510
5/4
49641
4/6
از 10 تا 9/19
66697
14/2
73129
14/3
58853
14/4
14739
13/9
از 20 تا 9/29
35496
23/8
43010
23/9
43009
24/2
7034
23/8
از 30 تا 9/39
11594
33/9
16704
34/1
24292
34/4
3096
34/2
از 40 تا 9/49
4323
43/6
8743
44/0
18439
44/4
2076
44/3
از 50 تا 9/59
1187
53/8
3781
54/2
10604
54/4
1281
54/6
از 60 تا 9/69
399
63/5
2182
64/0
6564
64/0
945
64/7
از 70 تا 9/79
73
73/4
917
74/2
2153
73/9
523
74/7
از 80 تا 9/89
15
82/6
356
83/8
562
83/0
305
84/4
از 90 تا 9/99
1
90/7
69
93/2
30
92/8
82
93/5
100 درصد
0
0/0
5
100/0
3
100/0
15
100/0
کل
314459
8/6
314459
12/1
314459
15/5
314459
2/4

 

محدوده نمره خام
ریاضی
اقتصاد
ادبیات فارسی تخصصی
زبان عربی تخصصی
تاریخ و جغرافیا
علوم اجتماعی
فلسفه و منطق
روان‌شناسی
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
تعداد
میانگین نمره درس
از 3/33- تا 1/30-
45
-32/9
218
-32/9
3
-32/9
20
-32/7
2
-33/3
50
-33/1
15
-32/6
27
-32/7
از 30- تا 1/20-
571
-25/2
1356
-24/1
219
-24/1
358
-25/0
171
-24/0
594
-25/0
804
-23/4
373
-25/1
از 20- تا 1/10-
6312
-14/6
8527
-14/1
4556
-13/6
5096
-14/4
4027
-13/4
8109
-14/4
11595
-13/2
4365
-14/5
از 10- تا 1/0-
63952
-3/6
40518
-4/4
52850
-3/4
42907
-4/1
40399
-3/5
63047
-4/1
89969
-3/8
21533
-4/5
صفر یا سفید
143271
0/0
82887
0/0
48363
0/0
67038
0/0
33410
0/0
58789
0/0
69699
0/0
26343
0/0
از 1/0 تا 9/9
55333
4/7
50845
5/3
106397
4/7
73052
5/1
97301
5/0
74566
4/8
92743
4/7
47055
5/3
از 10 تا 9/19
23630
13/1
31065
13/9
59476
13/7
59980
13/8
78881
14/0
45272
13/6
29889
13/9
53234
14/0
از 20 تا 9/29
9760
23/3
25147
24/0
24028
23/7
33116
23/6
38032
23/7
23116
23/6
11253
23/6
41562
23/8
از 30 تا 9/39
5011
33/7
15160
34/5
10005
33/9
15780
33/6
14466
33/7
13332
33/9
4008
34/2
28110
33/9
از 40 تا 9/49
3039
43/7
16370
44/3
4553
43/9
7981
43/7
5198
43/7
9200
44/0
2345
44/1
22745
44/0
از 50 تا 9/59
1781
53/6
13305
54/0
2193
54/0
4141
53/7
1925
53/7
6887
54/0
1136
54/3
19548
54/1
از 60 تا 9/69
907
63/5
12596
63/8
1100
63/9
2491
63/9
576
63/2
5102
64/0
685
64/1
17966
64/1
از 70 تا 9/79
530
73/5
7905
74/0
553
73/9
1308
73/7
68
73/1
3466
73/7
223
73/9
14259
74/0
از 80 تا 9/89
224
83/5
5965
83/2
148
83/3
902
83/7
3
80/8
2020
83/9
91
83/2
11502
83/9
از 90 تا 9/99
73
92/5
1849
92/7
15
92/6
225
93/1
0
0/0
727
92/8
2
90/7
4644
92/8
100 درصد
20
100/0
746
100/0
0
0/0
64
100/0
0
0/0
182
100/0
2
100/0
1193
100/0
کل
314459
3/1
314459
16/1
314459
7/7
314459
10/1
314459
10/0
314459
10/2
314459
3/1
314459
27/2

 

میانگین رتبه های برتر و زیر 200 کنکور انسانی ۹۹

محدوده نمره خام
ادبیات
عربی
معارف
زبان عمومی
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
از 3/33- تا 1/30-
از 30- تا 1/20-
از 20- تا 1/10-
از 10- تا 1/0-
صفر یا سفید
3
0/0
0/0
0/0
از 1/0 تا 9/9
3
2/7
6/7
9/4
از 10 تا 9/19
5
10/7
16/0
18/7
از 20 تا 9/29
16
20/0
25/2
29/4
از 30 تا 9/39
8
32/0
36/9
38/7
1
37/4
37/4
37/4
9
30/7
35/3
38/7
از 40 تا 9/49
25
41/4
45/8
49/4
0
0/0
0/0
0/0
3
41/4
44/9
48/0
31
40/0
44/4
49/4
از 50 تا 9/59
60
50/7
55/5
58/7
4
53/4
54/4
56/0
4
50/7
54/7
58/7
30
50/7
54/7
58/7
از 60 تا 9/69
74
60/0
64/7
69/4
25
60/0
65/6
69/4
43
60/0
66/1
69/4
38
60/0
64/8
69/4
از 70 تا 9/79
22
70/7
73/2
77/4
72
70/7
75/2
78/7
73
70/7
75/1
78/7
33
70/7
74/6
78/7
از 80 تا 9/89
10
80/0
82/6
88/0
70
80/0
84/7
89/4
67
80/0
84/3
89/4
25
80/0
84/6
89/4
از 90 تا 9/99
1
90/7
90/7
90/7
24
90/7
93/2
96/0
9
90/7
93/4
96/0
6
90/7
92/3
94/7
100 درصد
0
0/0
0/0
0/0
4
100/0
100/0
100/0
1
100/0
100/0
100/0
1
100/0
100/0
100/0
کل
200
32/0
60/4
90/7
200
37/4
79/4
100/0
200
41/4
76/3
100/0
200
0/0
57/7
100/0

 

برای رتبه سه رقمی کنکور انسانی چه درصدهایی لازم است؟

 

محدوده نمره خام
ریاضی
اقتصاد
ادبیات فارسی تخصصی
زبان عربی تخصصی
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
از 3/33- تا 1/30-
از 30- تا 1/20-
از 20- تا 1/10-
از 10- تا 1/0-
صفر یا سفید
از 1/0 تا 9/9
از 10 تا 9/19
از 20 تا 9/29
از 30 تا 9/39
1
38/4
38/4
38/4
از 40 تا 9/49
6
40/0
44/8
48/4
از 50 تا 9/59
13
50/0
55/4
58/4
1
53/4
53/4
53/4
3
55/6
57/1
57/8
1
57/9
57/9
57/9
از 60 تا 9/69
42
60/0
63/9
68/4
3
64/5
66/0
66/7
22
61/2
66/4
68/9
7
60/0
66/7
68/4
از 70 تا 9/79
60
70/0
75/1
78/4
6
71/2
75/2
77/8
88
70/0
75/0
78/9
19
70/0
74/6
78/4
از 80 تا 9/89
44
80/0
84/2
88/4
39
80/0
84/3
86/7
77
80/0
83/7
88/9
84
80/0
84/3
88/4
از 90 تا 9/99
29
90/0
93/6
95/0
61
91/2
92/8
93/4
10
90/0
93/3
96/7
62
90/0
93/6
95/0
100 درصد
5
100/0
100/0
100/0
90
100/0
100/0
100/0
0
0/0
0/0
0/0
27
100/0
100/0
100/0
کل
200
38/4
75/7
100/0
200
53/4
93/3
100/0
200
55/6
78/1
96/7
200
57/9
87/6
100/0

 

محدوده نمره خام
تاریخ و جغرافیا
علوم اجتماعی
فلسفه و منطق
روان‌شناسی
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
تعداد
کمترین درصد
میانگین
بیشترین درصد
از 3/33- تا 1/30-
از 30- تا 1/20-
از 20- تا 1/10-
از 10- تا 1/0-
صفر یا سفید
از 1/0 تا 9/9
از 10 تا 9/19
3
13/4
15/2
18/9
از 20 تا 9/29
8
20/0
26/1
28/9
از 30 تا 9/39
23
30/0
34/5
38/9
از 40 تا 9/49
31
40/0
44/7
48/9
8
42/7
46/9
49/4
از 50 تا 9/59
56
50/0
54/9
58/9
19
52/0
56/3
58/7
از 60 تا 9/69
68
60/0
64/8
68/9
2
66/7
67/6
68/4
69
60/0
65/2
69/4
از 70 تا 9/79
10
70/0
74/3
78/9
9
70/0
73/9
76/7
58
70/7
74/3
78/7
از 80 تا 9/89
1
80/0
80/0
80/0
52
80/0
85/7
88/4
43
80/0
83/9
89/4
36
80/0
86/3
88/4
از 90 تا 9/99
0
0/0
0/0
0/0
78
90/0
93/4
95/0
1
90/7
90/7
90/7
91
90/0
93/6
95/0
100 درصد
0
0/0
0/0
0/0
59
100/0
100/0
100/0
2
100/0
100/0
100/0
73
100/0
100/0
100/0
کل
200
13/4
53/7
80/0
200
66/7
92/2
100/0
200
42/7
70/8
100/0
200
80/0
94/6
100/0

 


 
صحبت پایانی در مورد میانگین درصد ها

یکی از سوال های اساسی بررسی این آمار این است: سوالات کنکور سخت است یا سطح داوطلبان پایین است؟ به نظر میرسد این آمار پایین بیشتر به خاطر سطح پایین است چون حتی در سخت ترین درس ها نیز میتوان به راحتی به 4 یا 5 سوال پاسخ داد.

پس امید خود را از دست ندهید و با توکل به خدا و تکیه بر تلاش خود ماه های پایانی را نیز بگذرانید در این راه در مرکز مشاوره تحصیلی علیرضا افشار  با مطالب رایگان همراه شما هستیم،به امید موفقیت شما

مشاوره پیشنهادی : مباحث ارزشمندی که میشه در کمتر از ۲ ماه برای کنکور ۱۴۰۰ خواند کدامند ؟

طرح کلاس مشاوره بهار

نوشته های مشابه

29 دیدگاه

 1. سلام استاد لطف میکنین اگه سوالمو جواب بدین. من که شیمی و زیست هیچی نخوندم، الان چجوری تا کنکور همشو بخونم.. پایه هارو بلد نیسم، به نظرتون میشه حذف کرد از این درسا؟ اخه همه‌ی سوالاشون ترکیبین که 😣😩

 2. سلام استاد، لطفا جواب بدین، اگه کنکور شرکت نکنم میتونم روانشناسی ازاد همدان رو برم؟ مشکلی نداره که؟

 3. سلام آقا خسته نباشید میخواستم بپرسم من که اصفهانم و میدونم تهران پزشکی خیلی خوشبینانه هست برام اگه تو انتخاب رشته اول تهران بزنم چنتا بعدش اصفهان بزنم به انتخاب اصفهان لطمه میخوره؟

  1. خیر
   ترتیب انتخاب ها و اولویت آنها شانس انتخاب رشته را تغییر نخواهد داد

 4. سلام استاد خسته نباشید.استاد نطرتون در مورد دوپینگ مار چیه؟خوبه کار کنم و تحلیل کنم؟ممنون ازتون🌸

  1. سلام
   اگر بالاتر از حد تست های سراسری آزمون و نمونه سوال میخواهید ، خوبه

 5. سلام استاد🌹🌹 خواهش میکنم جواب بدید چون برام خیلی مهمه و مشاوری جز سایت و کانال شما ندارم.
  شما میگید کنکوری هایی که ضعیف هستند فعلا بقچه ای نخونن و با تنوع درسی بالا و خورد خورد بیان جلو و بعدا بقچه ای بخونند…
  الان به نظر شما این برنامه برای من که تقریبا یک ماه شروع کردم اشتباه هست: هر روز ۴ تا عمومی (چون روتین شبانه ام هستند) حدود ۶ ساعت و یک اختصاصی حدود ۹ ساعت بعد که مثلا زیست کلا تموم شد میرم سراغ شیمی اما هر شب یک ساعت از اون ۹ ساعت کم میکنم که در کنار شیمی و روتین عمومی ها ، مرور زیست و تست میگذارم و همین طور هر اختصاصی که تموم شد یک ساعت مرورش رو تو برنامه ام میگذارم که تقریبا میتونم بگم تنوع درسیم با اون مرور های درس های قبل کم کم زیاد میشه. امیدوارم تونسته باشم مدل و مفهوم برنامه ام درست رسونده باشم. استاد ممنون میشم راهنمایی کنید🌹🌹

 6. سلام آقای افشار.
  یازدهم تجربی هستم، میدونم سوالم برای زمان انتخاب رشته است اما برای هدف گذاری و انگیزه به پاسخش
  احتیاج دارم و ممنونم راهنمایی کنید.
  من دوست دارم پزشکی یکی از دانشگاه های تهران قبول بشم یعنی یا پزشکی: دانشگاه تهران
  یا شهید بهشتی و یا ایران و از منطقه 3 هستم، تو نرافزار های تخمین رتبه هم جستو کردم اما مثلا رتبه 300 رو نوشته
  پزشکی دانشگاه تهران! آخه مگه پزشکی دانشگاه تهران رتبه زیر 100 نمیخواد؟
  چون میخوام خودم رو کم کم به
  درصد های این رتبه برسونم؟ برای قبولی پزشکی یکی از دانشگاه های تهران
  باید حدود رتبه ام در منطقه چقدر باشه؟

  1. سلام
   ی یازدهمی باید تو فکر این باشه هر روز بهترین خودش ارائه کنه و بتونه از عهده همه چیز بر بیاد
   تخمین رتبه و … معتبر نیست و بنا به شرایط سختی سوالات کنکور هر سال وضعیت میتونه متفاوت باشه

 7. سلام استاد من اگه بخوام بدون کنکور رشته ای رو انتخاب کنم ..معدل کتبی دیپلمم ۱۶.۵۰ و پیش دانشگاهی ۱۱ هستش
  رشته روانشناسی آزاد کرمانشاه میشه با این معدل هااورد ؟یا ربطی نداره ..و از بین این رشته و میکروبیولوژی و اموزش ابتدایی دانشگاه آزاد کدوم بهتره ؟؟کسی انتخاب کنه و با این معدل میشه این رشته ها رو انتخاب کرد ؟

 8. سلام استاد یازدهمی هستم می خواستم مشاوره ازتون حدود دوتا سه ماه برای اصولی و درست درس خوندن و بعد خودم ادامه بدم چون واقعا اوضاع مالی انچنان خوبی ندارم می خوام هزینه که می کنم درست باشه چون نمی تونم هزینه زیاد بکنم خواستم ازتون بپرسم برای من که ۱۰ تا ۱۱ هم مطالعه هست به نظرتون این کار شدنی هست چون واقعا الان هرکی کی میاد مشاوره میده و خیلی از دانش امور ها رو گمراه کردن سال کنکور میفهمن چه اشتباه کردن و اینکه عمومی ها رو خوب خوندم و اختصاصی بعضی جا های ریاضی و فیزیک خوب نیستم لطفا راهنمایم کنید ایا یادیگری اصولی درس خوندن و برنامه چیدن داخل این چند ماه ممکن هست یا نه برای من ؟

  1. کلاس مشاوره تابستان بیا
   بهتر از هر مشاوری بهت راهنمایی میکنه و هزینه اش هم زیاد نیست
   اگر یازدهم الان قوی کار کمی و به قدر بضاعت هم تست بزنی میتونی امیدوار باشی که میتونی بزودی در تابستان در کنار جمع بندی پایه هات به سمت دوازدهم هم بری و از آنها هم کار کنی

 9. سلام استاد یازدهمی هستم می خواستم با هاتون مشاوره بگیرم به مدت ۲تا۳ ماه و بعد خودم مطالعه کنم چون واقعا اوضاع مالی خوبی ندارم اما می خوام هزینه که می کنم درست باشه و بهم نتیجه بده چون الان هر کسی در مورد مشاوره نظر میده و کار برای دانش اموزان سخت کرده الان به نظرتون میشه اصول درس خوندن یادگرفت ساعت مطالعه ام هم حدود ۱۱ ساعت هست یازدهم عمومی ها رو خوب خوندم اختصاصی هم بعضی قسمت ها مشکل دارم استاد لطفا راهنمایم کنید ایا این کار امکان پذیر هست که بشه اصولی درس خوندن و برنامه چیدن رو داخل دوسه ماه یاد گرفت ؟

  1. با یکی دوماه برنامه ریزی از مشاور مجرب یا پیگیری آموزش های سایت میتونی خودت روبراه کنی

 10. سلام استادوواقای افشار میخاستم ازتون بپرسم با این همه تجربه ای که شما دارین توی کنکور و اینا بنظرتون الان بخایم درست و درمون شرپع کنیم میتونیم امید به پیراها داشته باشیم حالا هر دانشگاهی ؟میشه نگید معامله نکن خواهش میکنم ازتون یه جواب با اطمینان بدین سپاسگزارم

 11. سلام اقای افشار خسته نباشید
  استاد بنده کنکوری1400رشته انسانی هستم معدل سه سال راهنمایی20و19/80دارم دبیرستان دهم مدرسه تیزهوشان معدلم19/90شد و سال یازدهم توی یه حادثه تلخ رانندگی پدر و عمو و دایی و مادربزرگمو از دست دادم و برای یازدهم رفتم مدرسه نمونه دولتی و با افت شدید معدلم18ونیم شد تابستان سال دوازدهم مطالعه بسیارخوبی داشتم وحتی روزانه تا14ساعت مفید مطالعه داشتم و برای رتبه زیر100تلاش کردم اواخر تابستان به علت کرونا پدربزرگ و پسرخاله هامو از دست دادم همون موقع بود که قید تمام ارزوهامو زدم و هیچ کاری نکردم از اول مهر تا الان تقریبا هیچ تلاشی نداشتم و حتی امتحانات هم بعضی از دوستان بجام امتحان میدادن الان تا کنکور تقریبا2ماه فرصت دارم تصمیم گرفتم به خاطر مادر و باقی خانوادمم که شده یه دانشگاه خوب قبول بشم تا الان چندبار توی کانال سوال و جواب تلگرام سوال کردم متاسفانه توی کانال قرار ندادید.وقتی یادم میاد از کجا به کجا رسیدم حالم خیلی گرفته میشه لطفا کمک کنید بخداقسم دوره راهنمایی رتبه های دورقمی قلم چی توی کشور کسب میکردم..توی این فرصت باقی مانده چکار کنم و میتونم رتبه زیر دو،سه هزار منطقه٣بیاورم؟سطح ریاضی و زبانم دیگه به صفر رسیده چکار باید کنم از دوازدهم هیچی بلد نیستم و دهم و یازدهم هم بیشتر مباحث رو فراموش کردم شرایط پشت کنکور موندن رو ندارم..میتونم موفق بشم؟
  خیلی ممنون به خاطر تمام زحماتی که میکشید اجرتون با خدا

  1. انشاله اتفاق های خوب زندگیت شروع بشه و عالی باشی و بترکونی به زودی و همه چیز بر وفق مردات بشه انشاله
   از این پست استفاده کن ؛ معرفی بهترین مباحث برای شروع صفر کنکور ۱۴۰۰

   https://alirezaafshar.org/%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%87/

 12. سلام استاد فرصت ویرایش برای تغییر اطلاعاتی ک موقع ثبتنام کنکور داشتیم رو سازمان سنجش داره؟ یا دیگه امکان ویرایش نیست؟
  یعضی مشاورا میگن ک حتی بعد اومدن جواب اولیه ینی رتبه و درصدها هم میشه سهمیه رو ویرایش کرد
  درسته؟ آیا

  1. سلام
   اگر سهمیه ایثارگری داته باشه میشه اعمال کرد موقع انتخاب رشته

 13. سلام استاد .استا تو قسمت پرسش و پاسخ شما به یکی از دوستان گفتین که میتونه از الان رتبه یچهار رقمی بیاره استاد رتبه ی چهار رقمیه زیر 5000میشه اورد مثلا یا نه چهار رقمی هایه بالاتر از این میدونم که نمیشه گفت و فقط باید کار کرد ولی استاد صادقانه من الان دارم واسه چی تلاش میکنم نمیخام اخرش دوباره بزنم به سرم

  1. دنبال این سوالات نباشید . حاشیه یعنی نبود اعتماد به نفس
   خواهش می کنم اعتماد به نفس داشته باشید

 14. سلام استاد،لطفا اگر میشه بیشتر در مورد نحوه ثبت‌ نام و هزینه ی کلاس های مشاوره تابستان اطلاع رسانی کنید، چون من خیلی دوست دارم شرکت کنم اما از محتواها و نحوه ثبت نام اطلاعی ندارم.❤️⭐🔎

  1. چشم
   انشاله بزودی
   شهریه اش ۱۵۰ هزار تومان هست برای ۹۰ روز

   آزمون
   رقابت درسی
   آموزش
   پرسش و پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دکمه بازگشت به بالا