برنامه ریزی تحصیلیبرنامه ریزی تحصیلیمقالات

مقایسه کنکور نظام قدیم و نظام جدید

انتخاب نظام کنکور

مشاوره رایگان کنکور 99 در مورد انتخاب نظام امتحانی

طبق مصوبات جدید، به شرکت کنندگان در آزمون سراسری 99 حق انتخاب نظام امتحانی در کنکور داده شده. این امر موجب بروز شبهاتی در داوطلبان کنکور ۹۹ شده است.

یکی از سوالات رایج در مشاوره کنکور 99 در ارتباط با انتخاب نظام امتحانی است. و داوطلبان مدام می پرسند در کنکور 99 نظام جدید را انتخاب کنیم یا نظام قدیم؟

لازم به ذکر است که در کنکور 99 دانش آموزان نظام قدیم نیزمی توانند با انتخاب نظام امتحانی جدید، به سوالات این گروه پاسخ دهند.

کدام نظام امتحانی را انتخاب کنیم جدید یا قدیم؟

طی این مقاله و در راستای مشاوره رایگان کنکور 99 ، همه سوالات در مورد انتخاب نظام امتحانی پاسخ داده می شود. راهنمایی ها بر اساس تجارب سال قبل و همچنین درصد موفقیت داوطلبان کنکور نظام قدیم انجام می شود.

از همین ابتدا بهتر است دانش آموختگان نظام قدیم، موضع مشخصی داشته باشند. برای اینکه انتخاب نظام امتحانی کنکور ۹۹ به درستی انتخاب شود با بررسی تفاوت سوالات در نظام جدید و قدیم کنکور 98 شروع می کنیم.

مقایسه نظام قدیم و نظام جدید کنکور 99 بر اساس نمونه سوالات ادبیات فارسی

در مقایسه درس ادبیات در نمونه سوالات کنکور 98 برای نظام قدیم و نظام جدید، تفاوت معنا داری حاصل نمی شود. در واقع میزان دشواری یا سهولت سوالات حداقل در درس ادبیات برابر بوده است.

برای مثال در سوالات منتخب از آرایه ها و قرابت معنایی اصلا تفاوتی بین دو نظام امتحانی جدید و قدیم دیده نمی شود. به این ترتیب تنها از روی سوالات ادبیات فارسی کنکور 98 نمی توان در ارتباط با تغییر نظام امتحانی تصمیم گرفت.

مقایسه نظام قدیم و نظام جدید کنکور 99 بر اساس نمونه سوالات عربی

در مقایسه ای بین سوالات عربی کنکور 98 برای دانش اموزان نظام جدید و دانش آموزان نظام قدیم، سوالات گروه آزمایشی تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. به عنوان نمونه در گروه آزمایشی تجربی، سوالات عربی نظام جدید در مقایسه با سوالات عربی نظام قدیم به مراتب سبک تر بوده است. این امر تردیدهایی را در بین دانش آموزانی که بنیه علمی ضعیف تری در درس عربی دارند، به وجود آورده است. نتیجه در سایر گروه های آزمایشی نیز تقریبا مشابه است.

ما در مطالب گذشته مدام تاکید داریم که تضمینی بر سادگی سوالات در سال بعد نیست. به صرف ساده بودن سوالات عربی کنکور 98 در نظام جدید نمی توان پیش بینی کرد، کنکور 99 نیز به همین منوال باشد. اما یک عامل مهم حجم مطالعه درس عربی در دو نظام امتحانی جدید و قدیم است. بدون تردید دانش آموزان نظام قدیم با حجم مطالب بیشتری در درس عربی روبرو هستند. در نظام جدید امتحانی درس عربی به سوی ترجمه پیش رفته و نسبت به نظام قدیم سبک تر شده است.

نتیجه اینکه برای دانش آموزان نظام قدیم امتحانی که به نیمی از دروس عربی مسلط هستند، تغییر نظام امتحانی به دلیل سهولت سوالات عربی کنکور ۹۸ توصیه نمی شود. با توجه به زمان خوبی که تا کنکور 99 باقی مانده، امکان جبران بخش هایی از این درس  که باقی مانده وجود دارد.

در مشاوره کنکور 99 به دانش آموزان توصیه می شود که تنها درس عربی را ملاک قرار ندهند. اگر چه در صورت نداشتن تسلط به درس عربی، تغییر نظام امتحانی از قدیم به جدید می تواند مفیدتر باشد.

مقایسه نظام قدیم و نظام جدید کنکور 99 بر اساس نمونه سوالات دین و زندگی

در درس دین و زندگی کنکور 98 شاهد 4 تست مشترک بودیم که در هر دو نظام امتحانی یکسان آورده شد. از نظر کیفیت سوالات، چیدمان و سطح دشواری، سوالات درس دین و زندگی در هر دو نظام امتحانی تقریبا برابر بوده و تفاوت معناداری دیده نمی شود. حتی منابع مطالعه درس دین و زندگی و کتاب های آموزشی نیز در هر دو نظام بسیار به هم نزدیک است.

مقایسه نظام قدیم و نظام جدید کنکور 99 بر اساس نمونه سوالات زبان انگلیسی

با بررسی سوالات زبان گروه آزمایشی تجربی در کنکور ۹۸ مشخص می شود که سوالات درک مطلب در نظام امتحانی قدیم و نظام جدید یکسان انتخاب شده ولی در بقیه موارد تفاوت هایی دیده می شود. به لحاظ سطح دشواری سوالات همچنان اختلاف خاصی در هر دو نظام امتحانی مشاهده نمی شود. بنابراین نمی توان در مورد نوع نظام امتحانی تصمیم قاطع گرفت.

مقایسه نظام قدیم و نظام جدید کنکور 99 بر اساس نمونه سوالات ریاضی

شاید به نظر برسد که  سوالات ریاضی در دو نظام امتحانی یکی تعیین کننده ترین عوامل انتخاب نظام امتحانی باشد به خصوص برای داوطلبان در گروه ریاضی. با بررسی سوالات ریاضی در نظام امتحانی قدیم و نظام امتحانی جدید کنکور 98 به این نتیجه می رسیم که به جز 3 نمونه، بقیه سوالات یکسان طراحی شده است.

بنابراین ملاک انتخاب نظام امتحانی را نمی توانید دشواری یا سهولت سوالات ریاضی کنکور 98 قرار دهید.

مقایسه نظام قدیم و نظام جدید کنکور 99 بر اساس نمونه سوالات زیست

با توجه به حجم مطالب درس زیست شناسی در دو نظام آموزشی قدیم و جدید و تفاوت های اساسی که در منابع مطالعاتی کنکور 99 وجود دارد، تفاوت بسیاری در نوع سوالات مشاهده می شود. میزان پاسخگویی به درس زیست شناسی برای داوطلبان گروه آموزشی تجربی بسیار تعیین کننده است.

از این رو توصیه می شود دانش آموزان نظام قدیم آموزشی که تسلط حدودا 50 درصدی بر روی درس زیست شناسی دارند، در همان نظام امتحانی شرکت کنند. تغییر نظام امتحانی برای شرکت کنندگانی که قصد شروع مطالعات درسی را دارند و دارای کمترین تسلط روی درس زیست شناسی هستند، توصیه می شود.

در طی مشاوره های رایگان کنکور 99 که استاد علیرضا افشار در رسانه های گوناگون انجام داده اند به دانش آموزان نظام قدیم آموزشی با تسلط نسبی و خوب در درس زیست شناسی و حتی سایر دروس تخصصی، توصیه اکید شده که از تغییر نظام امتحانی خودداری کنند.

زمان کافی برای کسب تساط بیشتر برای این دانش آموزان وجود دارد و لزوم به فشار روانی حاصل از تغییر نظام امتحانی برای این عزیزان وجود ندارد.

مقایسه نظام قدیم و نظام جدید کنکور 99 بر اساس نمونه سوالات فیزیک

نمونه سوالات فیزیک تجربی کنکور 98 برای بررسی تفاوت در نظام امتحانی مورد سنجش قرار گرفت. نتایج بررسی کاملا مطابق با پیش بینی ها بوده و نشان می دهد که شاهد تفاوت قابل ذکری در سوالات فیزیک نیستیم.

تست های کنکور فیزیک 98 تنها در 3 مورد برای نظام امتحانی قدیم و نظام جدید تفاوت داشت. در بقیه سوالات طراحی کاملا مشترک و با درجه بندی یکسان به لحاظ دشواری انجام شده است. اگر بخواهیم ملاک سنجش را درس فیزیک قرار دهیم نتیجه کاملا یکسان است.

مقایسه نظام قدیم و نظام جدید کنکور 99 بر اساس نمونه سوالات شیمی

حجم مطالب شیمی نظام قدیم و نظام جدید و همچنین جمله بندی ها و رئوس مطالب کاملا متفاوت است.بنابراین نمی توان نمونه سوالات شیمی کنکور 98 را به لحاظ دشواری در هر دو نظام امتحانی، مقایسه کرد.

کتاب های شیمی در سالهای اخیر دچار تغییرات زیادی شده و اصولا مقایسه بین دو نظام آموزشی در درس شیمی امکان پذیر نیست.

البته مانند درس زیست بدون تردید دانش آموزان نظام قدیم که حداقل تسلط بر روی نیمی از مطالب در درس شیمی را دارند کماکان بهتر است در نظام امتحانی قدیم امتحان دهند. تغییر نظام امتحانی در کنکور ۹۹ برای دانش آموزان نظام قدیم در صورت عدم دانش شیمی و زیست بدون تسلط، ایده بدی نیست.

اگر دانش آموخته نظام قدیم آموزشی هستید و تا به حال کتاب شیمی و زیست را مطالعه نکرده اید و در سایر دورس نیز وضعیت زیاد مطلوبی ندارید، نظام امتحانی جدید را در کنکور 99 می توانید انتخاب کنید.

نتیجه گیری از مشاوره کنکور 99 برای تغییر نظام امتحانی

دانش آموزان نظام قدیم که دارای تسلط حداقلی و خوبی بر روی بخشی از دروس هستند، نظام امتحانی خود را تغییر ندهند. شوک حاصل از تغییر نظام امتحانی روی نتیجه آزمون تاثیرگذار است. از طرفی امکان افزایش سطح مهارت و دانش تا زمان کنکور 99 وجود دارد.

دانش آموختگان نظام قدیم آموزشی که سال ها از محیط درس و مدرسه دور بوده اند، امکان تغییر نظام امتحانی را دارند. پیشنهاد می شود این افراد از هم اکنون بر روی دروس نظام جدید کار کنند.

برای آن دسته از داوطلبانی که در آزمون 99 شرکت نمی کنند و قصد آمادگی برای کنکور 1400 را دارند، انتخاب نظام امتحانی جدید ارجحیت دارد.

به طور کلی صحبت از میزان دشواری سوالات در نظام امتحانی آنچنان صحیح نیست. ملاک انتخاب نظام امتحانی می بایست سطح تسلط دانش آموزان باشد.

نارضایتی بچه های نظام قدیم ناشی از بودجه بندی کنکور 98 و مباحثی بود که از آن سوال طر ح شده بود که می توان گفت به حق نیز بود ولی در کنکور ۹۸ نیز در همین سایت بارها اشاره کردیم بر روی مباحث مشترک دو نظام امتحانی تمرکز بیشتری بگذارید.

به جای استرس و اضطراب ناشی از نوع سوالات، بهتر است وقت و انرژی خود را روی دستیابی به بالاترین سطح علمی متمرکز کنید.

به امید موفقیت همه ی شما عزیزان در کنکور 99 با هر نظام امتحانی که انتخاب می کنید

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن