اخبار آموزشی

20 درصد حذفیات رسمی کنکور 99 و امتحان نهایی + تاریخ و برنامه امتحانات دوازدهم

چه مباحثی از کنکور و امتحانات نهایی ۹۹ حذف میشوند؟

با عرض سلام و ضمن آرزوی موفقیت برای تک تک عزیزان و تداوم در مطالعه کنکور در ماه رمضان ؛ همانطور که در مطلب تاریخ دقیق و شرایط برگزاری کنکور 99 به تاریخ برگزاری کنکور پرداختیم. اما تا به امروز خبر رسمی از چگونگی برگزاری امتحانات نهایی در دسترس نبود و کنکوری های ۹۹ برای برنامه ریزی و مدیریت زمان کنکور خود دچار تردید بودند.

در چند روز گذشته با اعلام پیشنهاد رسمی آموزش و پرورش قرار به حذف 20 درصد از مطالب کنکور و امتحانات نهایی شد که مرکز مشاوره تحصیلی علیرضا افشار به انتشار این حذفیات پرداخته است توجه کنید که این مباحث به طور رسمی است و در پاسخ به سوالات متعدد شما عزیزان فراهم شده است.

سیاستگذاری جدید برای امتحانات نهایی و کنکور 99

۲۰٪ حذفیات از نهایی  و کنکور ۹۹ را که قطعی و رسمی است برای شما عزیزان در هر ۳ رشته لیست کرده ایم.

حذفیات دقیق و رسمی امتحان نهایی سال 12ام

تصویر رسمی حذفیات امتحان نهایی ۹۹

دروس عمومی دوازدهم ( ریاضی/تجربی/انسانی):

حذفیات ادبیات سال دوزادهم: ازصفحه ي 129 تا آخرکتاب-از صفحه 174 تا آخر(واژه نامه)

حذفیات عربی سال دوازدهم: ازصفحه ي 49 تا آخرکتاب

حذفیات دینی سال دوازدهم: ازصفحه ي 107 تا آخرکتاب

حذفیات زبان سال دوازدهم: ازصفحه ي 83 تا آخرکتاب

حذفیات عربی (انسانی) سال دوزادهم: ازصفحه ي 71 تا آخرکتاب

حذفیات دینی (انسانی) سال دوازدهم: ازصفحه ي 147 تا آخرکتاب

دروس تخصصی دوازدهم ( ریاضی/تجربی/انسانی):

حذفیات زیست دوازدهم: ازصفحه ي 91 تا آخرکتاب

حذفیات حسابان: ازصفحه ي 111 تا آخرکتاب

حذفیات ریاضیات تجربی دوزادهم: ازصفحه ي 121 تا آخرکتاب

حذفیات فیزیک دوزادهم (ریاضی): ازصفحه ي 115 تا آخرکتاب

حذفیات فیزیک دوزادهم (تجربی): ازصفحه ي 95 تا آخرکتاب

حذفیات شیمی (هر دو رشته): ازصفحه ي 98 تا آخرکتاب

حذفیات گسسته: ازصفحه ي 68 تا آخرکتاب

حذفیات هندسه سه: ازصفحه ي 61 تا آخرکتاب

حذفیات ریاضی آمار 3 انسانی: ازصفحه ي 73 تا آخرکتاب

حذفیات علوم و فنون ادبی : ازصفحه ي 95 تا آخرکتاب

حذفیات جامعه شناسی دوازدهم : ازصفحه ي 92 تا آخرکتاب

حذفیات تاریخ انسانی دوزادهم : ازصفحه ي 125 تا آخرکتاب

حذفیات جغرافی دوازدهم: ازصفحه ي 81 تا آخرکتاب

حذفیات فلسفه و منطق دوزادهم: ازصفحه ي 56 تا آخرکتاب

حذفیات علوم اجتماعی هویت: ازصفحه ي 66 تا آخرکتاب

حذفیات سلامت و بهداشت (کلیه رشته ها): ازصفحه ي 138 تا آخرکتاب

تذکر مهم : سوالات امتحانات نهایی پایه دوازدهم در دو بخش تنظیم می گردد:
بخش اول) از 80 درصد محتوای کتاب های درسی که تا پایان بهمن ماه به صورت حضوری تدریس شده است 16 نمره سوال طراحی می شود که دانش آموزان ملزم هستند به تمام سوالات پاسخ دهند.
بخش دوم) برای 4 نمره باقیمانده دو نوع سوال هم سطح طراحی می شود . نوع اول از 20 درصدی که به صورت غیر حضوري از طریق شبکه هاي تلویزیونی و ابتکارات دبیران محترم و شبکه شاد تدریس شده ، نوع دوم از محتوای 80 درصد قبلی که تدریس حضوری شده است.در این بخش دانش آموزان اختیار دارند، که براي کسب 4 نمره سوالاتی را که آمادگی بیشتری دارند انتخاب و پاسخ دهند.

تحلیل خبر فوق به زبان ساده: در سوالاتی که از 80 درصد اول طرح میشود  بحثی نیست و قطعی است اما 20 درصد پایانی به خود شما بستگی دارد که میخواهید از 80 درصد اول پاسخ دهید یا از 20 درصد حذف شده.

مشاوره کنکور مرتبط : آموزش جمع بندی کنکور99

مشاوره تحصیلی دوران کنکور : نقش والدین در موفقیت کنکوریها

مشاوره کنکور دوران جمع بندی : صفر تا صد تحلیل آزمون

حذفیات دقیق و رسمی سازمان سنجش برای کنکور 99

 

 میزان پوشش محتوای کتب درسی پایه دوازدهم در آزمون سراسری سال 1399 حذفیات کنکور 99
میزان پوشش محتوای کتب درسی پایه دوازدهم در آزمون سراسری سال 1399

رديف

نام كتاب

80 درصد محتواي تحت پوشش

20 درصد حذفيات

1

فيزيك 3

رشته تجربي كد 112244 (چاپ 1398) از صفحه 1 تا پايان صفحه 102 (تا ابتداي مدل اتم رادرفورد ـ‌ بور) رشته رياضي فيزيك كد 112209 (چاپ 1398) از صفحه 1 تا پايان صفحه 124 (تا ابتداي مدل اتم رادرفوردـ بور)

رشته تجربي كد 112244 (چاپ 1398) از صفحه 103 (ابتداي مدل اتم رادرفورد ـ بور) تا پايان صفحه 125 (پايان فصل 4) حذف است. لازم به تذكر و توضيح است تمرينهاي صفحه 122 از تمرين شماره 1 تا پايان تمرين شماره 7 جزو آزمون هستند. رشته رياضي فيزيك كد 112209 (چاپ 1398) از صفحه 124 (ابتداي مدل اتم رادرفورد ـ بور) تا پايان صفحه 156 (پايان فصل 6) حذف است. لازم به تذكر و توضيح است تمرينهاي صفحه 134 از تمرين شماره 1 تا پايان تمرين شماره 10 جزو آزمون هستند.

2

زيست شناسي 3

صفحه 1 تا 100

صفحه 101 تا 124

3

تاريخ 3

صفحه 1 تا 124 (تا پايان درس 9)

صفحه 125 تا 159 (درس 10 تا 12)

4

زبان انگليسي 3

صفحه 1 تا 82

صفحه 83 تا 102

5

فارسي 3 (كليه رشتهها) كد 112201

صفحه 10 تا 147

صفحه 148 تا 163

6

علوم و فنون ادبي 3 (علوم انساني و معارف اسلامي)

صفحه 10 تا 94

صفحه 95 تا 122

7

جغرافياي (3) (كاربردي) رشته علوم انساني

صفحه 1 تا 93 (تا مبحث زمين لغزش)

صفحه 93 تا 115

8

عربي، زبان قرآن (3) كد 112206 رشته علوم تجربي و رياضي و فيزيك

صفحه 1 تا پايان صفحه 48 يعني از درس اول تا پايان درس سوم

صفحه 49 تا پايان صفحه 65 يعني همه درس چهارم

9

عربي، زبان قرآن (3) كد 112207 رشته ادبيات و علوم انساني

صفحه 1 تا پايان صفحه 70 يعني از درس اول تا پايان درس چهارم

صفحه 71 تا پايان صفحه 82 يعني همه درس پنجم

10

عربي، زبان قرآن (3) كد 112208 رشته علوم و معارف انساني

صفحه 1 تا پايان صفحه 124 يعني تا پايان درس هشتم

صفحه 125 تا پايان صفحه 164 يعني همه درس نهم و دهم

11

شيمي 3

صفحه 1 تا 100 (اول مبحث آمونياك و بهرهوري در كشاورزي)

صفحه 101 تا 121

12

حسابان 2 (رشته رياضي)

از صفحه 1 تا 110 پايان فصل 4

از صفحه 111 تا 144

13

رياضيات گسسته (رشته رياضي)

از صفحه 1 تا 72 پايان درس اول از فصل 3

از صفحه 73 تا 84

14

هندسه 3 (رشته رياضي)

از صفحه 1 تا 76 پايان درس اول از فصل 3

از صفحه 77 تا 86

15

رياضي 3 (رشته تجربي) كد 112211

از صفحه 1 تا 120 پايان فصل 5

از صفحه 121 تا 150

16

رياضي و آمار 3 (رشته انساني)

از صفحه 1 تا 85 پايان درس اول از فصل 3

از صفحه 86 تا 104

17

فلسفه 2

از صفحه 1 تا 63

از صفحه 65 تا 90

18

جامعه شناسي 3

از صفحه 1 تا 92

از صفحه 93 تا 116

19

دين و زندگي 3 كد 112204

از صفحه 1 تا 109

از صفحه 10 1 تا 140

20

دين و زندگي 3 كد 112205

از صفحه 1 تا 135

از صفحه 136 تا 175

21

تاريخ 3 كد 112233 رشته علوم و معارف اسلامي

از صفحه 1  تا 135

از صفحه 136 تا 175

تاریخ و برنامه رسمی امتحانات نهایی سال تحصیلی 98-99

برنامه امتحانات نهایی پایه دوازدهم روزانه و بزرگسالان، آموزش از راه دور دواطلبان آزاد در رشته های شاخه نظری دوره دوم متوسطه در نوبت امتحانی خرداد ماه سال تحصیلی 1398-1399

برنامه امتحان نهایی ریاضی فیزیک و تجربی خرداد ماه 99 98

برنامه امتحان نهایی ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی خرداد ماه 99 98

همچنین در فایل pdf زیر علاوه بر امتحانات نهایی پایه دوازدهم تمامی رشته و مقاطع قرار دارد از جمله امتحانات نهایی پیش دانشگاهی نیمسالی واحدی ،امتحانات نهایی سال سوم متوسطه و امتحانات رشته های شاخه فنی و حرفه ای

دانلود فایل pdf امتحانات نهایی

عزیزان با توجه به گفته وزیر محترم آموزش و پرورش و سازمان سنجش در مورد برگزاری کنکور ۹۹  30 مرداد کنکور 99 برگزار خواهد شد .

امتحانات نهایی دوازدهم نیز بصورت حضوری برگزار خواهد شد و پس از آن چندین هفته فرصت آماده سازی برای کنکور و حل آزمون جامع کنکور۹۹ بیشتر را خواهید داشت تا تداخلی در ایام جمعبندی کنکور و نهایی دوازدهم پیش نیاید .

برای مشاهده تحلیل و ارزیابی حذفیات نظام قدیم و جدید اختصاصی مرکز مشاوره تحصیلی علیرضا افشار برروی عکس زیر کلیک کنید.

تحلیل و ارزیابی حذفیات کنکور 99 برای هر دو نظام قدیم و جدید علیرضا افشار

تحلیل پایانی تاریخ برگزاری کنکور 99

در تاریخ 16 اردیبهشت ماه سازمان سنجش مجددا تاریخ کنکور سراسری را به تعویق انداخت و طبق اخرین خبر کنکور سراسری در روزهای 30 و 31 مرداد ماه برگزار میگردد.

بروزرسانی 9 ام اردیبهشت ماه

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در جلسه عالی آموزش و پرورش اعلام کرد امتحانات پایه دوازدهم در تاریخ 17 خرداد ماه شروع و تا هفته دوم تیرماه ادامه خواهد داشت و کنکور نیز 20 روز بعد از آن برگزار میگردد.

بروزرسانی 16 ام اردیبهشت ماه

تاریخ امتحانات نهایی مطابق برنامه هایفوق است اما سازمان سنجش اعلام کرد کنکور سراسری در تاریخ 30 و 31 مرداد برگزار میگردد.

بروزرسانی 18 ام اردیبهشت ماه

حذفیات امتحانات نهایی به طور رسمی و دقیق منتشر شد.

بروزرسانی 24 ام اردیبهشت ماه

با اعلام رسمی سازمان سنجش  20 درصد حذفیات ذکر شده در کنکور نیز اعمال میگردد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

‫198 نظرها

  1. در مورد این پست باید بگم که ابلاغیه حذف ۲۰٪ مباحث پایان کتب درسی هر پایه برای امتحانات به دست مدیران مدارس رسیده و حرفی در آن نیست ؛ وقتی هم چیزی در امتحان مدرسه نیاد و تدریس نشه در کنکور نیز نخواهد بود ؛ در مورد برنامه امتحانات نهایی من از چیزی مطمئن نیستم و صرفا از روی مصاحبه مسئولین که کنکور در دهه سوم تیر برگزار می شود و عدم تکمیل آموزش حضوری مباحث باقی مانده در مدارس برداشت داشتم که امتحانات نهایی دوازدهم طی حدود ۳/۵ در خرداد برگزار خواهد شد و طبق‌ گفته وزیر محترم آموزش و پرورش کنکور با فاصله ۲۰ روز بعد از آن در دهه سوم تیر برگزار خواهد شد ؛
   قصد بنده نیز اطلاع رسانی بر اساس پازل های موجود و همین صحبت هاست و اگر مسئولین امر تصمیم جدیدی داشتند پیشاپیش بابت آنها بخاطر تناقض گویی های مکرر از شما عزیزان عذرخواهم و اخبار دقیق کنکور و نهایی را از همین رسانه به اطلاع خواهم رسانید .

   مثلا شاید فردا مسئولین فکر کنند سامانه شاد و تدریس آنلاین دبیران ۱۰۰٪ کامل و مناسب همه حتی بچه های مناطق محرووم هم بوده و نیازی به حذف ۲۰٪ نیست
   مثلا شاید عزیزان فکر کنند مدارس بهتره باز بشه و حتی پنجشنبه ها بیایید کلاس درس و تدریس حضوری اتفاق بیفته و امتحانات تیر برگزار بشه و کنکور هم بیفته تا ماه مرداد
   و ۱۰۰۱ شاید و حدس و احتمال دیگر

   انشاله هر تصمیمی میگیرند همه جوانب بررسی کنند و هرچه سریع تر اطلاع رسانی کنند و تا از این رسانه خبر صد درصدی را منتشر کنیم🙏🌷

   1. فلسفه دوازدهم انسانی فقط ۱۱ درس هست.
    پس اشتباهه نوشتین دروس ۱۲ و ۱۳ حذف…
    در حالی که وجود ندارن

  2. سلام خسته نباشید ببخشید میگن حذفیات دومی ک نوشتید حذفیات کنکور هم واسه امتحان نهاییه و هم واسه کنکور و حذفیات هر دو یکی شدن درسته؟

  3. سلام
   حذفیات نهایی یه مشکلی داره
   فارسی3
   نوشته تا پایان صفحه 128 بعد جلوش نوشته پایان فصل7 😑
   آخر کدوم؟
   پایان صفحه128 میشه قبل درس 15(درس آزاد)
   پایان فصل7 روان خوانی و یک درس بهش اضافه میشه
   ؟؟؟؟

   1. سلام استاد
    من پشت کنکوری نظام جدید هستم
    ایا حذف ۲۰ درصد پایانی سال ۱۲ ام هم شامل حال ما میشه ک نظام جدید هستیم ولی پارسال تموم کردیم؟ یا فقط برای اونایی هستن ک الان ۱۲ ام هستن

    1. سلام
     این حذف ۲۰٪ دوازدهم دبیرستان
     برای همه نظام جدیدی ها می باشد

 1. سلام اقای افشار عزیز!درسته که ما نظام قدیمی ها این مطالب برامون تدریس شده اما شما بگین این عادلانس که همینجورهم حجم مطالب ما بیشتره بعد اینام حذف بشه؟تکلیف ما چی میشه؟سطح سوالاتمون مثه پارسال میشه(منظورم اسون 98)یا سهمیه میدن یا چی؟ممنون میشم پاسخ بدید.من یه شروع صفری با انگیزه و پایه خوبم اما اینا واقعا دلسردم میکنه.

  1. اگر منابع کنکور ۹۹ کمتر بشه برای کنکور حتما برای هر دو نظام لحاظ خواهند کرد .
   استدلالش هم اینه که نظام جدیدی ها هم فارغ التحصیل ( پشت کنکوری ) دارند و نباید بین فارغ التحصیلان قدیم و جدید اختلاف قائل بشن

  2. درسهای اخر نظام قدیم که اسونتره اگه حذف شه به ضررتونه…بعدش نظام قدیم برا دوسال پیشه دوساله دارین میخونین هنوز نتونستین روش تسلط پیدا کنین؟….دقیقا کجاش ناعادلانست؟بیان برا نظام جدیدو کل کتابو امتحان بگیرن و تو کنکورم بیارن؟درحالی که به خوبی تدریس نشده و حتی بعضی ها خانوادشون مریض بود؟یا بیان برا نظام قدیم هم حذف کنن؟چرا باید حذف کنن؟به چه علتی دقیقا؟

   1. خانوم اگه نظام قدیمی ها کامل تسلط داشتن روی درسهاشون که نمیومدن دوباره کنکور بدن ! فقط زیست نظام قدیم 30 فصل هست در حالی که برای نظام جدید 24 فصله حالا 20 درصد رو هم که حذف کنن میشه 20 فصل ! این عدالته که اخر سر درصدهای اینارو با هم مقایسه کنن؟ شما به جای اینکه جوش بزنی که کارو برای بقیه سخت کنی به امید اینکه خودت نفع ببری ،بشین درس بخون !

    1. همه تلاش خودتان کنید . هر نظامی که هستید و در هر شرایطی که هستید
     جا برای موفقیت همگی وجود خواهد داشت قطعا

    2. سلام. من فارغ التحصیل سال ۹۸ هستم و امسال فقط میخوام کنکور زبان شرکت کنم. میخواستم بدونم این حذفیات ۲۰ درصدی شامل عمومی های ما هم میشه؟

  3. سلام
   الان من نظام جدید هستم ولی پارسال تموم کردم و دیپلم گرفتم
   ایا این ۲۰ درصد شامل حال منم میشه؟
   یا فقط برای کسایی هست ک الان ۱۲ امی هستن

  1. سلام
   اگر حذف ۲۰٪ از دوازدهم از نهایی و کنکور اتفاق بیفته سخنگوی سنجش صحبت از معادل سازی نظام قدیم و جدید را داشتند ؛ اما هنوز چیزی قطعی نیست
   درصورتی که مباحث حذفی ۲۰٪ مورد تایید سازمان سنجش هم قرار بگیره منطقی هست که بین فارغ التحصیلان نظام قدیم و نظام جدید که هیچ کدام مدرسه نرفته اند تصمیمی برابر گرفته بشه

   1. سلام کسانی ک فارغ التحصیل سال ۹۹نیستن یعنی واسه غیر از باراول دارن کنکور میدن هم ۲۰درصد دوازدهم حذف میشه؟

    1. اگر سنجش قبول کنه و هماهنگ بشه با آموزش و پرورش برای همه این ۲ ، ۳ تا تست هر کتاب حذف میشه و میاد روی باقی مباحث
     سخت نگیرید . چند روز دیگه مشخص میشه

  2. سلام دکتر من بودجه بندی کنکور ۹۹ نظام جدید رو از کجا تهیه کنم هرچی تو سایتتون گشتم پیدا نکردم

 2. استاد میشه معادل سازیش کنید با نظام قدیم
  که نظام قدیمی ها کجا ها رو نخونند

 3. سلام.لطفااین بودجه بندی 20درصدحذفی روبرای مانظام قدیم هاهم بنویسیدکه اگراحتمالا20درصدازمطالب ماهم حذف شدبدونیم چه فصلهایی رونبایدبخونیم.چون مثل اینکه قراربراین شده که فصلهای متجانس بانظام قدیم هم حذف بشه ولی متاسفانه من نمیدونم این 20درصددرنظام جدیدبرای نظام قدیم چه فصلهایی میشه.خواهشااین سرفصلهاروبرای ماهم مشخص کنید.ممنون میشم

 4. به نظر شما واقعا حذف 20 درصد اتفاق میوفته؟ یا دقیقه 90 میان دوباره میگن نه قرار نیست حذف بشه اونوقت ما ضرر میکنیم.

  1. من فکر می کنم طی چند روز آینده در موردش حرف می زنند و اگر نزدند بخوانید

 5. سلام. برای حذفیات انسانی واسه فلسفه نوشتید دروس ۱۲ و ۱۳ درحالی که فلسفه کلا ۱۱ درسه. پس چطوری میشه؟؟

  1. منظور مبحث حذفی (احتمالی) زیر مبحث فلاسفه معاصر مسلمان هستند (حکمای معاصر ـ حیات فرهنگی)
   البته باید دید اگر حذفی در کار باشه تا لحظه آخر ، آموزش و پرورش کدام دروس را برای ۲۰٪ حذفی انتخاب خواهد کرد

  1. چرا مباحث آخری آنها هم حتما چیزهایی حذف میشه ( اگر پیشنهاد حذفی مصوبه بشه ) ضمنا چون این درس ها در کنکور نیست و نمره اش هم اهمیت نداره پس . برای همین هم ما اینجا قید نکردیم .

 6. واقعا جاداره از رئیس اموزش و پرورش و تمامی دست اندر کاران سپاس گزاری کرد نهایت سرعت اطلاع رسانی هستن واقعا . تکلیف پشت کنکوری های نظام جدید چی میشه پس من الان باید بفهمم که چقدر تغییر کرده کتاب های کنککور 98 ب 99 .نظام جدید پارسال نسبت به امسال هم جدید تر میکنید .

  1. مهراب خیلی دلت پر هست ها … کنکور مرداد ماه افتاد . بس نیست این همه وقت . جدی تر بخوانید بچه ها . موفقیت نزدیک هست

 7. سلام وقت بخير،لطفا در مورد ٤ نمره اختياري توضيح بدين، من جايي ديدم نوشته بود ٤ نمره اختياري از هشتاد درصد اول كتاب،٤ نمره هم از بيست درصد پاياني منظورش چيه؟

  1. اگر همه خوانده باشی و کارت درست باشه و بنویسی ۴ نمره اختیاری از مباحث حذفی امتحانات را + ۲۰ نمره از مباحث موجود میشی ۲۴
   ۴ نمره ذخیره برای خودت داری اینجوری

   1. تو ویدیویی که منتشر شده نمره از بیسته که 16 نمره اجباری و 4 نمره اختیاریه که از همون مباحث 16 نمره بزنیم یا مباحث آخر

    1. سلام
     در امتحانات نهایی امسال شما همان ۸۰٪ اول کتاب را هم بلد باشی میتونی نمره ۲۰ بگیری و مشکلی نیست

 8. سلام استاد مانظام قدیم ها که حرکت و دینامیک رو حذف کرده بودیم و امیدمون به پیش ۲ بود کار درستیه الان شروع کنیم حرکت و دینامیک بخونیم؟!من اصلا دلم نمیخواد این فصول رو بخونم….

 9. سلام. آخه چرا باید تست خور ترین. روون ترین و نمره بیار ترین درسا توی رشته ریاضی حذف بشه. آخه مثلا بردار و فیزیک اتمی هسته ای کاری داره !!!! 😭😭😭😭😭😭

 10. استاد الان ما چیکار کنیم ، 20 درصد حذف میشه یا نه ؟
  چرا 100 درصد اعلام نمیکنند که چه تصمیمی دارن!؟
  واقعا بلاتکلینی بدترین حسه که ما الان علاوه برتمام استرس ها و نگرانی های خود کنکور باید تحمل کنیم

  1. درست می فرمایید . فعلا سنجش صحبتی نکرده . اگر سنجش تا هفته آینده اکی نداد حتما بخوانید

 11. سلام.لطفااین بودجه بندی 20درصدحذفی روبرای مانظام قدیم هاهم بنویسیدکه اگراحتمالا20درصدازمطالب ماهم حذف شدبدونیم چه فصلهایی رونبایدبخونیم.چون مثل اینکه قراربراین شده که فصلهای متجانس بانظام قدیم هم حذف بشه ولی متاسفانه من نمیدونم این 20درصددرنظام جدیدبرای نظام قدیم چه فصلهایی میشه.خواهشااین سرفصلهاروبرای ماهم مشخص کنید.ممنون میشم.

  1. سلام
   اگر سنجش اکی داد که ۱۰۰٪ با مصوبه آموزش و پرورش مشکلی نداره حتما در همین پست بروز رسانی خواهیم داشت برای نظام قدیم ها ( همین جور دقیق)
   اگر هم حرفی چیزی نزدند دیگه محض احتیاط حتما بخوانید تا غافلگیر نشید

 12. سلام . ببخشید دروس سلامت و بهداشت و هویت هم نهایی هستن از آنها چیزی حذف نمیشه؟؟؟

  1. تاریخ قطعی امتحانات نهایی ۱۷ خرداد ۹۹
   تاریخ کنکور۹۹ به احتمال زیاد ۲ و ۳ مرداد

  1. سلام
   اینا زیاد مهم نیستند . حداقل ازش بخوانید فقط چون در کنکور هم نیست . فقط در حد پاس شدن

 13. سلام استاد ببخشید اگر 20 درصد حذف نشه ، امکانش هست تعداد سوالا از اون بخش های اخر کتاب کمتر از بودجه بندی پارسال بشه ؟

 14. سلام ریاضی دوازدهم تجربی تکلیفش چیشد فصل 6 هندسه حذفیاتش از کجا به بعده؟؟؟

  1. سلام . منتظر اکی سنجش باشید تا ۱۵ اردیبهشت . اگر اکی نداد محض احتیاط بخوانید و چیزی حذف نکنید

 15. الان از بهداشت و هویت هم 20 درصد حذف شد؟
  یعنی الان تا کجا باید بخونیم؟
  و اینکه این 20 درصد احتمالی هست یا قطعی؟

 16. سلام خسته نباشید. ممنون از اطلاع رسانی شما
  به نظر شما اگه این 20 درصد رو بخونیم بهتره یا اینکه نخونیم؟
  یعنی میشه واقعا بهشون اعتماد کرد؟!

  1. تا نیمه اردیبهشت نخوانید تا تکلیف روشن بشه
   اگر خبری نشد از سنجش ، بخوانید .

   اگر انتهای کتب درسی دوازدهم طبق این پست برای امتحانات نهایی و کنکور نظام جدید حذف بشه (یعنی برای هر درس ۲ الی ۳ تست در نهایت) عینا همین مباحث هم به استدلال بنده برای کنکور نظام قدیم باید حذف بشه

   به ۲ دلیل

   ۱) تمایل سنجش برای طرح سوالات مشترک از مباحث مشترک

   ۲) عدم قائل شدن تفاوت بین پشت کنکوریهای نظام جدید و نظام قدیم که هر دو از عدم تشکیل کلاس های مدرسه ضرری ندیده اند

 17. سلام پیش بینی شما راجب سطح سوالات امسال چطوره؟راسته که میگن چون پارسال درصدا بالا بود بخاطر اسونی سوالات و اعتراضات بچه ها(خصوصا نظام قدیم)سطح میره بالا امسال؟

  1. به نظرم برای نظام قدیم مثل سال قبل و برای نظام جدید قدری سخت تر از کنکور نظام جدید سال ۹۸ خواهد بود

 18. سلام با توجه به تعویق من تصمیم گرفتم همین امسال بخونم و پرونده کنکور رو همین 80روز ببندم وگرنه میخواستم بذارم واسه سال دیگه.اما چون نزدیک دوساله که از ذهنم کار نکشیدم حس میکنم کاملا از کار افتاده حتی یه جمله ساده رو کلی طول میکشه تا بخونم.(مثل وقتایی که مهرماه بعد تعطیلات تابستون میخوای درس بخونی سختته).راهکارتون برای این موضوع چیه.فقط همینه که خیلی اذیتم میکنه وگرنه میدونم که اگه بیوفتم رو روال تو همین مدت با توجه به پایم رتبه خوب خواهم اورد.پیشنهادتون چیه؟

  1. سلام
   با این زمان عالی که داری بهترین کار اینه که بخواهی برای کنکور ۹۹ با انگیزه مطالعه کنی و همه توان و تلاشت بذاری برای کسب یک موفقیت فوق العاده که مطمين باش دور از دسترس نیست و شدنی هست حتما

 19. سلام آقای افشار ببخشید آیا امکان داره که کنکور ۱۴۰۰ نظام قدیم برگزار بشه ممنون اگه جواب بدید

  1. سلام
   شخصا فکر نمی کنم
   اما بازهم باید منتظر خبر بود و دید . حتما عده ای خواستار تداوم آزمون سراسری در نظام قدیم طبق قول اولیه سازمان سنجش پیش از کنکور ۹۷ هستند

 20. سلام ببخشید من واقعا گیج شدم ، الان یعنی در کنکور قطعا ۲۰٪ مطالب اخر حذف هستش و در امتحان نهایی اون ۲۰٪ اخر انتخابی هستش که جوابش بدیم یانه .
  من اینطور فهمیدم درسته یا نه ؟؟؟؟
  لطفا پاسخ بدیم ممنون 🙏

  1. تا حدودا نیمه اردیبهشت نخوانید تا تکلیف روشن بشه
   اگر خبری نشد از سنجش ، بخوانید (خواندش سخت هم نیست و اختلاف فقط چند تست است)

   اگر انتهای کتب درسی دوازدهم طبق این پست برای امتحانات نهایی و کنکور نظام جدید حذف بشه (یعنی برای هر درس ۲ الی ۳ تست در نهایت) عینا همین مباحث هم به استدلال بنده برای کنکور نظام قدیم باید حذف بشه

   به ۲ دلیل

   ۱) تمایل سنجش برای طرح سوالات مشترک از مباحث مشترک

   ۲) عدم قائل شدن تفاوت بین پشت کنکوریهای نظام جدید و نظام قدیم که هر دو از عدم تشکیل کلاس های مدرسه ضرری ندیده اند

  1. اگر حذفیات اعمال بشه برای سال دوازدهم همه رشته ها خواهد بود. حتی کنکور هنر منابع سال دوازدهم

 21. سلام خسته نباشید به نطر شما از الان تا اواسط خرداد که جمعبندی اصلی شروع میشه کتاب های زیست رو باید دوبار به طور کامل بخونیم یا یکبار هم کفایت میکنه؟

 22. سلام استاد،آیا با این حذفیات موافقت کامل صورت گرفت و در کنکور اعمال میشه؟ ممنون از زحمات شما

 23. سلام استاد گرامی
  متاسفانه ما در کرمان خیلی از درس هارو به ما ندادن و مدرسه ما هم بیخیال هست توی برنامه شاد هم هستم اما خیلی اموزش خااااصی نمیگذارن ……. و اینجوری دارم هررروز استرس میگیرم هررروز جوش میزنم از یه طرف کنکور از یه طرف امتحانات نهایی …..
  کاش این حذفیات واقعی و قطعی میشد منم راحت میخوندم مثلا عربی ما درس ۵رو ندادیم
  فلسفه ۴تا درس ندادیم
  دینی ۳تا درس ندادیم
  ادبیات ۲تا درس ندادیم
  علوم فنون یه فصل هنوز مونده ….. به خدا دارم دیونه میشم 😖😖😖😖😖😖😖😖 کاش این حذفیات درست باشن

 24. اگه حذف نکنن بهتره چون افرادی که میرن دانشگاه معلومه افراد پرتلاشی بودن که خودشون خوندن. تازه درسای آخر راحت تره من ریاضیم با تجربیاهم صحبت کردم دوست داشتن حذف نشه.

  1. درست می فرمایید . در صورت قطعی شدن حذفیات این حذفیات برای کنکور پست بروز رسانی و اصلاح خواهد شد

  1. این درس منبع کنکور شما نیست پس ففط در حد نهایی و قبولی مطالعه کنید و ارزش بیشتری ندارد که مثل بقیه دروس تستی جمع کنید

 25. سلام گفتن که سوالات امتحان نهایی اختیاریه اگر اینجور باشه ،حذف ۲۰% برای کنکور اعمال میشه؟

 26. سلام خسته نباشید آیا ممکن هست که در مورد سطح سوالات کنکور 99 پیش بینی صورت بگیره؟

  1. فکر نمی کنم کنکور سختی باشه .
   نظام قدیم مثل سال قبل و نظام جدید قدری دشوارتر

 27. سلام استاد؛ با توجه ب تاریخ جدید اعلام شده برای کنکور سراسری، ینی الان برای کنکور قضیه‌ی ۲۰ درصد حذفیات کنسل شده یا هنوز پابرجاست؟ سواله بعدیمم راجبه این سردرگمیه الانیه ک داریم، ب نظرتون تو این شرایط با چ برنامه‌ای پیش بریم دقیقا چیکار باید بکنیم؟میشه خواهشا یکم راهنمایی کنید ک از این حال دربیایم..

  1. شما نخوانید
   احتمال زیاد از ۲۰٪ اختیاری پایان کتب درسی دوازدهم سوال طرح نخواهد شد

  1. نخوانید
   اگرچه تکلیف ۱۰۰٪ نیست ولی چیزی که قانون میگه و من حدس می زنم اینه گه چون آموزش و پرورش این مباحث را حذف کرده پس در کنکور هم از آنها سوالی طرح نخواهند کرد

 28. سلام میشه لطفا بگید با این تاریخه جدید کنکور چیکار باید بکنیم با چ برنامه ای بخونیم؟هیچکی پاسخگو نیس قلم چی میگه ۲۰ درصد حذفیات قطعیه سنجش ۱۹ ام میخواد کله کتابو بگیره؛تکلیفه اون ۲۰ درصد حذفیات چیه؟حذف هست نیست؟؟

  1. تکلیف ۱۰۰٪ نیست ولی چیزی که قانون میگه و من حدس می زنم اینه گه چون آموزش و پرورش این مباحث را حذف کرده پس در کنکور هم از آنها سوالی طرح نخواهند کرد

  2. سلام اگه ۲۰ درصد دوازدهم برا کنکور حذف بشه ممکنه بخشی از کتاب های یازدهم برای کنکور ۱۴۰۰ حذف بشه؟

 29. اگه دوباره کلاسها باز بشه قبل امتحانا کنکور بازم امکان داره حذف بشه 20درصد؟

  1. همه شهرها مدارس بازگشایی نخواهند شد و مسلما چون امتحانات نهایی و کنکور هماهنگ کشوری هست این حذفیات امسال قطعا اعمال خواهد شد

  1. وقتی سایت سنجش تایید ۲۰٪ حذفیات کتب پایه دوازدهم را رسما اعلام کرد و گفت این تغییرات شامل نظام قدیم نیز در کنکور میشه (احتمالا چند روز آینده مشخص میشه) در همین پست معادل مباحث مشترک با نظام قدیم اعلام خواهیم کرد

 30. سلام خسته نباشید این حذفیات برای امتحانات نهاییه یا همینارو سازمان سنجش هم قبول کرده برای کنکور99؟

  1. سلام
   باید تا خبر قطعی منتظر باشیم
   حدس بنده اینه چون آموزش و پرورش حذفش کرده و در امتحانات نهایی دوازدهم نیست باید در کنکور ۹۹ برای هر دو نظام قدیم و جدید حذف شود

  1. سلام
   زمین نظام جدید فصول ۱ و ۳ و ۵ و ۶
   زمین نظام قدیم مبحث سنگ و کانی سال سوم

  2. این ۲۰ درصد شامل حال فارغ التحصیلان نظام جدید هم میشه یا فقط مربوط دانش آموزان هستش؟

   1. سلام . صحبت شما درست هست چون با در نظام جدید هم یک دست دانش آموزش فقط نداریم که بگیم از تدریس ۲۰٪ آخر مباحث سال دوازدهم محروم شدند و مسلما اگر تصمیمی گرفته میشه برای کنکور۹۹ ، فارغ التحصیلان نظام جدید و نظام قدیم نباید باهم فرق داشته باشند ؛ حتی سخنگوی سازمان سنجش هم وقتی ۲ هفته پیش صحبت از حذفیات اعلامی آموزش و پرورش به میان آمد اشاره به این مطلب داشتند که برای کنکوریهای نظام قدیم و نظام جدید متجانس سازی می کنیم تا مشکلی پیش نیاد . اما دیدیم سازمان سنجش صرفا حذفیات را برای کنکور ۹۹ نظام جدید معتبر دانست و نه نظام قدیم و من هم مثل شما تعجب کردم از این تناقض گویی خوده سنجش .

    حالا با شرایط فعلی با تجربه کنکور ۹۸ (اولین کنکور مشترک دو نظام) می دانیم حتی اگر برای کنکور نظام قدیم حذفیاتی نیز اعلام نشود ، با اعمال سیاست طرح #اکثریت تست های کنکور۹۹ از مباحث مشترک هر دو نظام ، ارزش و اهمیت مباحث حذفی نظام جدید ، به همین تناسب برای کنکور نظام قدیم نیز کمتر خواهد بود.

 31. حالا که اموزش وپروش این حذفیات 20 درصد رو تایید کرده برا کنکور هم این حذفیات اعمال خواهدشد ؟

 32. سلام استاد خسته نباشید من تو آزمونهای سنجش ترازم 10500 بود اما از وقتی که آزمونها آنلاین شدن به شدت افت تراز پیدا کردم و خیلی استرس دارم مشکل چی میتونه باشه؟

  1. سلام
   درصدهای خوبی داری . سنجش هم سوالاتش همیشه سخت هست . همین مسیر ادامه بده . انشاله موفق بشی

   1. استاد افت تراز وحشتناک پیدا کردم…… خیلی ترازم اومده پایین الان واسه جبران مطالعه داشته باشم تو برنامه یا تست زنی؟

 33. سلام استاد اگه میشه درباره حذفیات ادبیات کمی توضیح بدید.
  واژه نامه حذف است؟

  1. سلام
   ساختار ادبیات کنکور طوری هست که نمیشه با حذف چند درس گفت جایی از کنکور جذف شده . چون قرابت و آرایه که حجم زیادی از تست ها را به خودشان اختصاص می دهند بصورت کاملا مبحثی هستند و مبتنی بر بودن یا نبودن چند درس نیست و دست طراح برای استفاده از ابیات خارج از کتاب درسی نیز باز است

 34. سلام استاد
  آیا امکانش هست سازمان سنجش بیاد و از طرح امتحانات نهایی استفاده کنه یعنی برای قسمت های حذفی ۲ نوع تست طراحی کنه مثلا شماره سوال یکسان با صورت سوال متفاوت طح کنه یکیش از ۲۰ درصد انتهای کتاب یکیش از ۸۰ درصد ابتدا و حق انتخاب بگذاره برای داوطلب که هر کدوم میتونه پاسخ بده مثلا تست ۱۵۳ -۲ سوال پشت هم طرح کنن
  من نمیخوام خودمو درگیر حذفیات کنم چون کامل خوندم اما ته دلم خالی میشه وقتی دارم مثلا فصل مقاطع مخروطی رو تست میزنم
  یهو شیطون میگه نخون وقتی سوالی تو کنکورتم ممکنه نیاد

  1. فکر نکنم
   سنجش بهتره حذف یا بودن این مباحث هرچه زودتر مشخث کنه تا آرامش بخش داوطلبان باشه
   انقدر این مباحث کوتاه و کوچیک هست که فکر کنم آنها نیز برای حذفش در کنکور مشکلی با ۲ الی ۳ تست نداشته باشند

 35. سلام استاد من میتونم تو این مدت درصد زمین رو به 50 برسونم؟ تا حالا زمین نخوندم و نظام جدید هستم..

  1. سلام
   حتما
   زمین شناسی نظام جدید در فصول ۱ و ۳ و ۵ و ۶ پر تست هستند و بالای ۶۰٪ تست دارند.
   با منبع خیلی سبز یا مهر و ماه

 36. سلام آقای افشار بزرگوار
  وقت بخیر
  در خصوص حذفیات شیمی برای تجربی و ریاضی ، اعداد صفحات هم خوانی نداره . میشه راهنمائی کنید؟یعنی یک جا گفتن تا ابتدای فصل 4 یه جای دیگش گفتن تا 98 چیکار کنیم حالا؟
  و همچنین در خصوص ادبیات هم این مسئله هست . یه جا گفتن تا پایان فصل م جای دیگه گفتن تا سر درس 15.
  واقعا اگر راهنمائی کنید خیلی خیلی ممنون میشم

  1. سلام
   بله به همین دلیل آموزش و پرورش ویرایش زد
   شیمی از صفحه ۸۹ به بعد حذف است
   ادبیات هم از صفحه ۱۲۹ تا آخر کتاب درسی حذف است (کل واژه نامه انتهای کتاب را بخوانید)
   دوستان آموزش و پرورش موقع تایپ این مصوبه دقت لازم را نداشتند .

  2. ای وای پس نظام قدیم چی؟؟؟آخه برای پشت کنکوریهای نظام جدیدهم این 20درصدحذفه پس بایدبرای ماهم حذف بشه.اگه نشه واقعابی عدالتیه

 37. سلام توی عکس نوشته شیمی تا ص88 ولی توی متن شما نوشتین 98 تا اخر حذف کدوم اشتباه نوشته شده؟؟

  1. شیمی دوازدهم به دلیل مغایرت جدول تدریس شده و نشده ویرایش شد توسط آموزش و پرورش و از صفحه ۸۸ به بعد حذف می باشد

 38. سلام
  وقتتون بخیر
  ببخشید این خبر جدید که ۲۷ اردیبهشت تا ۲۷ خرداد رفع اشکال و از ۲۷ خرداد شروع امتحانات چی هست؟ مگه برنامه ندادن که از ۱۷ خرداد پس جریان این ۲۷ خرداد چی هست؟ یا شایعس؟

  1. ۲۷ اردیبهشت مدارس باز است اما حضور در کلاس اجباری نیست
   پروسه امتحانات نهایی همان تاریخ ۱۷ خرداد است و امتحانات پایه دهم و یازدهم طبق تصمیم مدارس هر شهر

 39. سلام استاد
  حالا که حذفیات نظام جدید از طرف سازمان سنجش اعلام شد
  میشه لطفا حذفیات ما نظام قدیما رو هم اعلام کنید؟؟؟
  متجانس سازی بشه یعنی چی دقیقا؟
  ما کجا ها رو حذف کنیم؟مخصوصا ریاضی و فیزیک
  ممنون

  1. ساام فعلا برای نظام قدیم به طور قطعی مشخص نشده و لی در پست جاگانه بررسی کردیم

 40. فقط برای نظام جدید حذف کردن
  پس اون متجانس سازی که قولش رو دادن چی شد؟
  حالا چ کنیم با این همه ناامیدی ؟!

  1. از شکیبایی شما ممنونیم
   بررسی صفحه به صفحه منابع انجام دادیم . باید ویس و متن گرفته بشه

 41. سلام استاد خواهشاً زودتر مباحث معادل این ۲۰٪حذفیات را در نظام قدیم برامون بذارید،خواهش میکنم،ممنون🌺

  1. چشم . باید تا اخر هفته صبر کنید تا برای اینکار وقت باز کنم . اگر الان کلاس مشاوره بهار بودید از قبل گفته بودم 🙂

 42. با سلام.
  می خواستم بدونم این حذفیات سال دوازدهم برای فارغ التحصیلان نظام جدید هم وجود دارد؟؟

  1. سلام
   هم اکنون (ساعت ۱۴ پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت) حذفیات کنکور ۹۹ برای کلیه رشته های تجربی ، ریاضی ، انسانی به صورت دقیق و تفکیک شده در هر ۲ نظام دقیق و جدید در اپلیکیشن مشاوریار کنکور در قالب یک فایل صوتی ۲۰ دقیقه ای قرار داده شده است .
   لینک دانلود اپلیکیشن مشاوریار

 43. سلام ..سازمان سنجش گفته که زیست دوازدهم از ص 101 به بعد حذفه ولی اموزش پرورش گفته صفحه 90 به بعد الان ما کدوم رو بخونیم یعنی؟:/

 44. سلام.شما همش در مورد کنکور شاخه ی انسانی ،تجربی،ریاضی صحبت میکنید .پس چرا خبری از شاخه فنی نیست .اونا چی. نمیخواین بگین کدوم قسمت کتاباشون حذف میشه .یا کنکورشون کی برقرار میشه .؟ واقعا” که نظام آموزشی ما تئوری محوره . در صورتی که هنرستان مهارت محوره .همین آقای تهرانی مقدم پدر موشکی ایران دانش آموخته ریخته گری در دانشکده فنی و حرفه ای انقلاب تهران هستند.لطفا”پاسخگو باشید. پوسیدگی تئوری محوری فکری سالها در کشور ما ریشه دوونده .بسه . کمی روشنفکر باشیم. اگه تعدادی دانش آموزان تنبل وارد هنرستان ها می شوند اما هستند کسانی که هدفمند وارد این مدارس علوم وفنون میشوند. کشور به کار نیاز داره نه به شعار.لطفا”همون طور که با اقتدار در مورد اون سه رشته تئوری در رسانه و فضای مجازی صحبت میکنید و راهکار ارائه میدید درباره هنرستانهای فنی و حرفه ای هم به همون نسبت اخبار ارائه دهید.والله که ما رو سر در گم نگه داشتید. اجرکم عندالله .اگه که معتقد به الله باشید.

  1. سلام
   درست مب فرمایید . اینجا فقط مشاوره رشته های نشری را داریم و دهم و یازدهم و دوازدهم و کنکور
   انشاله بتونیم در آینده با برنامه ریزی و با دعوت از مشاورین حوزه فنی حرفه ای در خدمت شما هم باشیم

 45. سلام به نظرتون چرا حذفیات مثل هم نیست ؟ اینجوری که خیلی بده. برا امتحان یه چی برا کنکور یه چی دیگه ، به نظرتون یکی نمی کننشون ؟

  1. سلام
   هم اکنون (ساعت ۱۴ پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت) حذفیات کنکور ۹۹ برای کلیه رشته های تجربی ، ریاضی ، انسانی به صورت دقیق و تفکیک شده در هر ۲ نظام دقیق و جدید در اپلیکیشن مشاوریار کنکور در قالب یک فایل صوتی ۲۰ دقیقه ای قرار داده شده است .
   لینک دانلود اپلیکیشن مشاوریار

 46. سلام وقت بخیر ببخشید یک سوالی خیلی ذهنمو درگیر کرده چرا حذفیات ۲۰درصد نهایی و کنکور بعضی درساش یکم فرق میکنه ؟ قضیه چیه اگه هر دوتاش بیست درصده چرا فرق دارن. بنظرتون اشتباهی رخ نداده؟

  1. سنجش بخاطر تطبیق مباحث با دیگر قسمت های مرتبط ی قدری ریز و موشکافانه تر حذفیات کنکور گفته

 47. سلام من نظام قدیم هستم. درسته که ما قبلاً همه درسامونو خوندیم ولی این حذفیات اصلا عادلانه نیست. ما همینجوری ام درسامون زیاد هستن و سخت. با این حذفیات نظام جدیددیگه بدتر شد. پس پشت کنکوری های نظام جدیدچی؟ اونا فرقشون با ما چیه؟ اونا ام همه درسارو خوندن. این عادلانه نیست. باید برای ما هم حذف بشه. نمیبخشم اون کسی رو که این کارو انجام داد…

 48. سلام. ببخشید در مورد امتحانات نهایی. اگر دانش آموز مثلا از هر کدام به دلخواه از اختیاری های حل کنه به طور مثال 2سوال از 20درصد حذفیات آخر و 2 سوال از 4نمره نیمسال اول تا اسفند. نمرش چطور محاسبه میشه؟

 49. این ۲۰ درصد شامل حال فارغ التحصیلان نظام جدید هم میشه یا فقط مربوط دانش آموزان هستش؟

  1. سلام
   هم اکنون (ساعت ۱۴ پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت) حذفیات کنکور ۹۹ برای کلیه رشته های تجربی ، ریاضی ، انسانی به صورت دقیق و تفکیک شده در هر ۲ نظام دقیق و جدید در اپلیکیشن مشاوریار کنکور در قالب یک فایل صوتی ۲۰ دقیقه ای قرار داده شده است .
   لینک دانلود اپلیکیشن مشاوریار

 50. همینجوریش هم مطالب نظام جدید کم بود با حذف ۲۰ درصد برای نظام جدیدی ها فقط به نظام قدیمی ها ظلم کردند آقای افشار عزیز از شما خواهش میکنم که به سازمان سنجش برای حذف مطالب نظام قدیم درخواست بدهید

  1. سلام . صحبت شما درست هست چون با در نظام جدید هم یک دست دانش آموزش فقط نداریم که بگیم از تدریس ۲۰٪ آخر مباحث سال دوازدهم محروم شدند و مسلما اگر تصمیمی گرفته میشه برای کنکور۹۹ ، فارغ التحصیلان نظام جدید و نظام قدیم نباید باهم فرق داشته باشند ؛ حتی سخنگوی سازمان سنجش هم وقتی ۲ هفته پیش صحبت از حذفیات اعلامی آموزش و پرورش به میان آمد اشاره به این مطلب داشتند که برای کنکوریهای نظام قدیم و نظام جدید متجانس سازی می کنیم تا مشکلی پیش نیاد . اما دیدیم سازمان سنجش صرفا حذفیات را برای کنکور ۹۹ نظام جدید معتبر دانست و نه نظام قدیم و من هم مثل شما تعجب کردم از این تناقض گویی خوده سنجش .

   حالا با شرایط فعلی با تجربه کنکور ۹۸ (اولین کنکور مشترک دو نظام) می دانیم حتی اگر برای کنکور نظام قدیم حذفیاتی نیز اعلام نشود ، با اعمال سیاست طرح #اکثریت تست های کنکور۹۹ از مباحث مشترک هر دو نظام ، ارزش و اهمیت مباحث حذفی نظام جدید ، به همین تناسب برای کنکور نظام قدیم نیز کمتر خواهد بود.

 51. اسلام صبح اقای حریرچی گفت گفت برای تسریع برگزاری ازمون ها میخوان تاریخ ازمون هارو عوض کنن یعنی الان کنکور سراسری دوباره برگشت سه مرداد؟ میشه منظورشونو توضیح بدین لطفا

  1. سلام
   جناب حریرچی اشتباهی گفتند . مسئول تعیین تاریخ کنکور هم ایشان نیستند و سازمان سنجش تاریخ کنکور را ۳۰ و ۳۱ مرداد تعیین کرده
   بنابراین تاریخ کنکور ۹۹ عوض نشده

 52. اگه واسه نظام قدیمی ها معادل سازی میشه چرا سازمان سنجش توی اطلاعیه ی جدیدش درباره ی نظام قدیمی ها چیزی نگفته؟! من میترسم بازم در حق ما اجحاف بشه و حزفیات برای ما نباشه سال قبلم زیرحرفشون زدن ترازمشترک گرفتن! بنظرتون بازم امسال تراز مشترک میگیرن؟معادل سازی واقعا انجام میشه؟ممنون میشم جواب بدین خیلی استرس دارم

  1. سلام . صحبت شما درست هست چون با در نظام جدید هم یک دست دانش آموزش فقط نداریم که بگیم از تدریس ۲۰٪ آخر مباحث سال دوازدهم محروم شدند و مسلما اگر تصمیمی گرفته میشه برای کنکور۹۹ ، فارغ التحصیلان نظام جدید و نظام قدیم نباید باهم فرق داشته باشند ؛ حتی سخنگوی سازمان سنجش هم وقتی ۲ هفته پیش صحبت از حذفیات اعلامی آموزش و پرورش به میان آمد اشاره به این مطلب داشتند که برای کنکوریهای نظام قدیم و نظام جدید متجانس سازی می کنیم تا مشکلی پیش نیاد . اما دیدیم سازمان سنجش صرفا حذفیات را برای کنکور ۹۹ نظام جدید معتبر دانست و نه نظام قدیم و من هم مثل شما تعجب کردم از این تناقض گویی خوده سنجش .

   حالا با شرایط فعلی با تجربه کنکور ۹۸ (اولین کنکور مشترک دو نظام) می دانیم حتی اگر برای کنکور نظام قدیم حذفیاتی نیز اعلام نشود ، با اعمال سیاست طرح #اکثریت تست های کنکور۹۹ از مباحث مشترک هر دو نظام ، ارزش و اهمیت مباحث حذفی نظام جدید ، به همین تناسب برای کنکور نظام قدیم نیز کمتر خواهد بود.

 53. سلام ببخشید من متوجه نمیشم
  الان حذفیات نهایی درسته یعنی مطمینه؟ آخه با کنکور بعضی دروس مثل هندسه خیلییی تفاوت داره
  میشه یه توضیح بدین

  1. حذفیات نهایی که آموزش و پرورش اعلام کرده از حذفیات سازمان سنجش بیشتره

    1. مباحث انتخابی سازمان سنجش را مطالعه کنید . آموزش و پرورش هم این مباحث را در اصلاحیه خود پذیرفت و هم اکنون فقط مباحث حفظی اعلامی سنجش فابل استناد است

 54. سلام این حذفیات امتحان نهایی قطعیه؟ برای رشته ریاضی دوازدهم این حذفیات امتحان نهایی اموزش و پرورش تایید کرده؟

 55. این حذفیات برای انسانی ها قطعی است چون من تو گوگل دیدم که هیچ بخشی از کتاب ها حذف نشده

 56. سلام
  متن بالا و جدول پایین چرا تناقض دارن?
  مثلا زیست متن بالا گفته حذفیات از صفحه۹۱ ب بعده ک فصل ۷ هم حذف میشه اما جدول پایین شماره ۲که مربوط ب زیست هست گفته از ۱۰۱ ب بعد ک باید چن گفتار ازفصل ۷ هم باشه ? حالا شما بفرمایید ک کدوم درسته?
  ممنون ازشما🌹

 57. سلام خسته نباشید
  حذفیات کنکور و حذفیات امتحان نهایی با هم مطابقت دارند یعنی یعنی حذفیات هردو یکی هست؟؟؟
  چون یه جا نوشتید حذفیات امتحان نهایی و یه جا هم نوشتید حذفیات کنکور سراسری ۹۹ ؟
  که در بعضی از درس ها مثل فارسی میزان حذفیات در هر دو متفاوت هست…

 58. سلام ببخشید میشه دقیق بگویید که دانش‌آموزان رشته تجربی دروس شیمی ادبیات و زیست رو تا کجا باید بخونن چون در برخی منابع گفته میشه که حذفیات آموزش و پرورش تغییر کرده و با کنکور یکی شده

 59. سلام آیا در چند روزه گذشته حذفیات آموزش و پرورش برای امتحانات تغییر کرده مثلا درس شیمی در امتحانات نهایی از صفحه 88 به بعد حذف شده بود ولی می‌گویند که تغییر کرده و برای امتحان نهایی دانش آموزان باید تا صفحه 100 بخونند

 60. برا ما نظام قدیمیا ظلم شد ما نه کلاس آنلاین داشتیم نه آموزش درست حسابی پیدا میشه نه جزوه از طرفی سخت ترم هست نسبت به نظام جدید بی انصافیه

 61. سلام اقای افشار درسته که آمورزش پرورش اصلاحیه زده و لیست حذفیات خودشو مطابق حذفیات کنکور قرار داده؟

 62. آقای افشار درسته که آموزش و پرورش اصلاحیه زده و لیست حذفیات امتحان نهایی رو مطابق حدفیات کنکور قرار داده؟

 63. سلام الان این حذفیاتی که در سایت قرار دادید هم برای کنکور است و هم برای نهایی؟ هردو شبیه هم اند حذفیاتشون؟

 64. سلام ببخشید در جدول درس تاریخ۳ آمده و علاوه بر آن یک درس تاریخ دیگر هم امده که نوشته شده مربوط به رشته ی انسانی است و حذفیات دو درس با هم متفاوت است.ایا این دروس مربوط به رشته ی انسانیه؟به رشته تجربی ک ارتباطی نداره؟

  1. سلام
   به به کد درج شده کتاب درسی در اطلاعیه توجه کنید تا متوجه بشید برای کدامین رشته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن