اخبار آموزشی

تغییرات منابع کنکور 1401 نسبت به سال 1400 (تجربی، ریاضی و انسانی)

تغییرات کتاب های درسی سال ۱۴۰۱ نسبت به منابع کنکور ۱۴۰۰

بریم سراغ یکی از سوالات متداول این روزها یعنی تغییرات منابع کنکور 1401 نسبت به منابع کنکور 1400 که خیلی از داوطلبان کنکور این روز ها تو بخش مشاوره رایگان کنکور از ما پرسیدن.

پس اگر شما هم به دنبال تغییرات منابع کنکور ۱۴۰۱ هستید این مطلب را از دست ندهید.

تغییرات کتب و درسی و منابع وزارتی کنکور ۱۴۰۰

لازم به ذکر است تغییرات بررسی شده کتب درسی برای هر پایه بر اساس کنکور 1401 است توجه کنید که کتب درسی سال دوازدهم چاپ ۱۴۰۰ کتب درسی سال یازدهم چاپ ۱۳۹۹ و منابع سال دهم چاپ ۱۳۹۸ باید مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین برای اطلاعا کامل از بهترین منابع کمک درسی کنکور 1401 میتوانید به پست مربوط به آن مراجعه کنید.


تغییرات دروس عمومی کنکور 1401

• تغییرات منابع ادبیات فارسی کنکور 1401 نسبت به 1400 :

تغییرات ادبیات فارسی سال دهم

دو فصل 2 و 4 با هم جا به جا شده اند.

تغییرات جزئی در واژگان و قلمرو زبانی : از دستور زبان ادبیات ساختمان واژه حذف شده

تغییرات ادبیات فارسی سال یازدهم

صفحه 38

صفحه 122 : زه آب شده زهاب

صفحه 160 : وزر میشه سختی و عذاب ، گناه

صفحه 160 : کران میشه ساحل ،کنار ،طرف، جانب

صفحه 166 : حرب : جنگ و نزاع

تغییرات ادبیات فارسی سال دوازدهم

این کتاب نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است.

در این درس نیازی به خرید منبع جدید نیست و با اعمال تغییرات میتوانید از منابع سال گذشته استفاده کنید.

• تغییرات منابع عربی کنکور 1401 نسبت به 1400 :

تغییرات عربی سال دهم

این کتاب نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است.

تغییرات عربی سال یازدهم

این کتاب نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است.

تغییرات عربی سال دوازدهم

با وجود حذف شدن اسلوب حصل مثال آن حذف نشده است پس باید خوانده شود و در عمل هیچ تغییری نداشته است.

در این درس نیازی به خرید منبع جدید نیست و با اعمال تغییرات میتوانید از منابع سال گذشته استفاده کنید.

• تغییرات منابع دین و زندگی کنکور 1401 نسبت به 1400 :

تغییرات دین و زندگی سال دهم

این کتاب نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است.

تغییرات دین و زندگی سال یازدهم

این کتاب نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است.

تغییرات دین و زندگی سال دوازدهم

دینی سال دوازدهم در چاپ جدید صفحه 86 تغییراتی مانند عکس زیر دارد:

در این درس نیازی به خرید منبع جدید نیست و با اعمال تغییرات میتوانید از منابع سال گذشته استفاده کنید.

• تغییرات منابع زبان انگلیسی کنکور 1401 نسبت به 1400 :

تغییرات زبان انگلیسی سال دهم

این کتاب نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است.

تغییرات زبان انگلیسی سال یازدهم

این کتاب نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است.

تغییرات زبان انگلیسی سال دوازدهم

این کتاب نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است.

در این درس نیازی به خرید منبع جدید نیست و با اعمال تغییرات میتوانید از منابع سال گذشته استفاده کنید.

تغییرات کنکور تجربی 1401

• تغییرات منابع زیست شناسی کنکور 1401 نسبت به 1400 :

تغییرات زیست شناسی سال دهم

این کتاب تغییرات زیادی داشته است و بهتر است منبع خود را تغییر دهید.

تغییرات زیست شناسی سال یازدهم

صفحه 4 ==> کنار شکل پنج نوشته سبز رنگ ، به درون ، « یاخته » اضافه کنید « درونِ یاخته »

پایین صفحه 4 ، شکل 6 ،به کانال نشتی « که عبور یون های پتاسیم در آن ها نشان داده  شده است »

صفحه 5 ==> خط اول، به اختلاف پتانسیل « یاخته عصبی » اضافه کنید و دو سوی غشارو خط بزنید.

صفحه 12 ==> همیشگی رو در « وابستگی همیشگی » خط بزنید

صفحه 22 ==> کنار بیشتر بدانید بالای صفحه ، خط چهارم ” گیرنده های وضعیت… ” رو کلا خط بزنید بجاش ” و گیرنده ها ها به کشیده شدن حساسند مثلا وقتی دست خود را حرکت می دهیم، گیرنده های درون ماهیچه کشیده شده و تحریک می شوند. “

صفحه 29 ==> بخش های بیرونی ،درونی،میانی گوش رو مشخص کردن

صفحه 31 ==> در خط ” گیرنده های بویایی در سقف حفره بینی قرار دارند مولکول ها…” ، ” آسه ” رو خط بزنید

صفحه 40 ==> هاورس مشخص شده

صفحه 58 ==> توضیح جلوی غده تیرویید حذف

صفحه 71 ==> خط دوم ،جلوی گویچه های سفید ( کاما بذارید )

صفحه 85 ==> به جای  ” فامتن ها بیشترین فشردگی را پیدا کرده اند ” بنویسید ” فامتن ها بیشترین فشردگی را پیدا می کنند “

صفحه 87 ==> به جای ” یاخته های سرالدی ” بنویسید ” مریستمی “

صفحه 100 ==> ” غده پرستات به اندازه یک گردو است و حالت اسفنجی دارد ” رو خط بزنید. “این غده ها که به اندازه نخود فرنگی اند حذف شده”

صفحه 123 ==> فعالیت ۳ به جای ” نرم ا کنه ای ” بنویسید ” پارانشیمی “

صفحه 134 ==> ” سرالد پسین ” رو خط بزنین بجاش بنویسین ” مریستم پسین “

تغییرات زیست شناسی سال دوازدهم

صفحه 56 ==> متن تصویر زیر تغییر کرده است

صفحه 60 ==> بیشتر بدانید در صفحه ی 60 اضافه شده است

در این درس برای سال یازدهم و دوازدهم به خرید منبع جدید نیست و با اعمال تغییرات میتوانید از منابع سال گذشته استفاده کنید.
در صورت امکان منبع جدید برای زیست سال دهم تهیه کنید.

• تغییرات منابع شیمی کنکور 1401 نسبت به 1400 :

تغییرات شیمی سال دهم

صفحه 2 ==>  سطر پنجم کلمه وحیانی به الهی تغییر یافته است.

صفحه 4 ==>

1) شکل سحابی عقاب و زیرنویس آن در حاشیه کتاب حذف شده است

2) این مطلب جایگزین پارا گراف دوم وسوم شدهاست (ستاره هامتولد میشوند … دانست)

« درون ستاره ها همانند خورشید دردماهای بسیار بالا وا کنشهای هسته ای رخ می دهد وا کنش هاییکه در آنها از عنصر های سبکتر عنصرهای سنگین تر پدید می آیند جالب است بدانید که ستاره هامتولد می شوند رشد می کنند زمان می میرند. مرگ ستاره ها اغلب با یک انفجار بزرگ همراه است که سبب می شود عنصرهای تشکیل شده در آن در فضا پرا کنده شود به همین دلیل باید ستارگان را کارخانه تولید عنصردانست ( شکل 3 ) »

3) این مطلب جایگزین پیوند با ریاضی شده است

خورشید نزدیکترین ستاره به زمین است که دمای بسیار بالایی دارد. انرژی گرمایی و نور خیره کننده خورشید به دلیل تبدیل هیدروژن به هلیوم در وا کنشهای هسته ای است واکنش هایی که در آنها انرژی هنگفتی آزاد می شود انرژی آزاد شده در وا کنش سطح آنقدر زیاد است که می تواند صدها میلیون تن فولاد را ذوب کند البته توجه داشته باشید که در واکنش شیمیایی که در پدیده های طبیعی پیرامون ما ودر زندگی روزانه رخ می دهند مقدار انرژی مبادله شده بسیار کمتر است

صفحه 5 ==>

1) این مطلب به زیر تیتر آیا همه اتمهای یک عنصر پایدارند اضافه شده است

شیمیدانها ماده ای را عنصر می نامند که از یک نوع اتم تشکیل شده باشد برای نمونه منیزیم و هلیم به شمار می روند زیرا یک نمونه منیزیم حاوی اتم های منیزیم و یک نمونه هلیوم شامل اتم های هلیوم است، جالب است بدانید بررسی های…

2) پارا گراف آخر سطر اول و دوم به صورت زیر اصلاح شده است

ایزوتوپ های یک عنصر دارای  Z یکسان اما  A متفاوت هستند. به دیگر سخن ایزوتوپ و اتمهای یک عنصر که در شمار نوترون ها با یکدیگر تفاوت دارند از آنجا که

صفحه 7 ==> تصویر زیر جایگزین تصویر حاشیه شده است

صفحه 9 ==> تصویر زیر جایگزین تصویر حاشیه شده است

صفحه 14 ==> سطر دوم کلمه یک دهم به یک صدم تغییر یافته است.

صفحه 17 ==> سوال یک پیوند با ریاضی به صورت زیر اصلاح شده است.

1- ا گر بدانید که میانگین جرم هر اتم هیدروژن   24- ^ 10 * amu= 1/66   است، حساب کنید یک نمونه یک گرمی از عنصر هیدروژن چند اتم دارد؟

طیف سنجی جرمی، به متن زیر به حاشیه کتاب منتقل شده است.

دانشمندان با استفادهازدستگاهی به نام طیف سنج جرمی جرم اتم ها را با دقت زیاد اندازه گیری می کنند به طوری که برخی فضا پیماها با خود طیف سنج جرمی حمل می کنند و از آن برای شناسایی آسانسورهادر نقاط گونا گون فضا بهره می گیرند.

صفحه 17 ==> پارا گراف سوم و زیرنویس شکل به صورت زیر اصلاح شده است.

در زندگی روزانه نیز برای بیان شمارش از یکا های گونا گونی استفاده می شود برای نمونه استفاد از شانه ودست برای تخم مرغ و قاشق و چنگال شمارش و محاسبه را آسان ترمی کند (شکل12)

صفحه 19 ==> خودرا بیازمایید سوال یک… عامل های تبدیل مناسب حساب کنید به .. حساب کنید تغییر یافته است.

صفحه 23 ==> خود را بیازمایید تصویر رنگ طیف به صورت زیر اصلاح شده است

صفحه 26 ==> تصویر زیر جایگزین شکل 20 شده است

صفحه 27 ==> تصویر زیر جایگزین شکل 22 شده است.

صفحه 28 ==> سطر دوم، که در عنصر های، به، که در اتم عنصرهای تصحیح شده است.

صفحه 30 ==> تصویر زیر جایگزین شکل حاشیه شده است

صفحه 33 ==> تصویر زیر جایگزین شکل 24 شده است.

صفحه 39 ==> صورت سوال 3 به صورت زیر اصلاح و جدول ها به ترتیب جدول آ و ب نامگذاری شده است 3- با توجه به داده های جدول آ، شیوه ی نامگذاری ترکیب های یونی دوتایی را مشخص و سپس جدول ب را کامل کنید .

صفحه 40 ==> آرایش الکترون-نقطه ای تشکیل مولکول کلر به صورت زیر تصحیح شده است

صفحه 41 ==> جدول زیر جایگزین شکل 26 شده است.

صفحه 41 ==> مفهوم جرم مولی یک ماده از حاشیه به انتهای سوال 2 خود را بیازمایید به عنوان راهنمایی اضافه شده است.

صفحه 43 ==> سوال زیر جایگزین سوال 6 تمرین های دوره ای شده است.

صفحه 49 ==> در زیر نویس حاشیه بررسی دانشمندان در مورد به بررسی دانشمندان برای تغییر یافته است.

صفحه 52 ==> در پاراگراف سوم سطر دوم بعد از گره خورده است مطلب زیر اضافه شده است:

گره خورده است به طوری که بسیاری از وا کنش های شیمیایی مانند فرسایش سنگ و صخره زنگ زدن فساد مواد غذایی و … که پیوسته پیرامون ما رخ می دهند به دلیل تمایل زیاد ا کسیژن برای انجام وا کنش است. این عنصر …

صفحه 53 ==> بعد از خود را بیازمایید تیتر ترکیب اکسیژن با فلز و نافلز ها به صورت زیر به این قسمت اضافه شده است

اکسیژن در سنگ کره به شکل ا کسید های گونا گون نیز یافت می شود برای نمونه فلز آلومینیوم به شکل بوکسیت ( Al2O3 به همراه ناخالصی ) و سیلسیم به شکل(SiO2) در طبیعت وجود دارد.

صفحه 53 ==> شاید تصور کنید که فلزها ها تنها یک نوع اکسید درطبیعت دارند جالب است بدانید که افزون برفلزهای مانند طلا و پالتین که به حالت آزاد در طبیعت یافت می شوند فلزهای نیز وجود دارند که با بیش از یک دو نوع اکسید با فرمول شیمیایی FeO و Fe2O3 ) تولید می کند آیا می دانید این ترکیب را چگونه باید نامگذاری کرد.

صفحه 53 ==> از با هم بیندیشیم صفحه 63 تا صفحه 65 یعنی ابتدای اکسید های فلزی و نافلزی به این قسمت منتقل شده است .

صفحه 53 ==> تیتر ” اکسید ها در فرآورده های سوختن ” به مطلب بعد از با هم بیندیشیم اضافه شده است و جایگزین پارا گراف دوم و سوم به صورت زیر شده است.

صفحه 56 ==> بعد از خود را بیازمایید ، از پارا گراف آخر صفحه 65 با تیتر رفتار اکسیدهای فلزی و نافلزی تا صفحه ی 68 ابتدای چه بر سر هوا کره می اوریم ؟ به این قسمت منتقل شده است.

صفحه 60 ==> بعد از خودرا بیازمایید این صفحه از تیتر ترکیب اکسیژن با فلزها و نافلز ها تا صفحه 62 انتهای خود را بیازمایید حذف شده است .

صفحه 67 ==> قسمت 6 کاوش کنید و شکل حاشیه کتاب حذف شده است.

صفحه 68 ==> از پارا گراف آخر صفحه 68 بدون تیتر و با هم بیندیشیم تا انتهای صفحه 69 به بعد از پروژه صفحه 72منتقل شده است.

صفحه 76 ==> مطالب پشت جلد کتاب به صورت حاشیه به ای صفحه اضافه شده است .

صفحه 78 ==> دگر شکل در حاشیه به صورت زیر تصحیح شده است:

دگرشکل ( آلوتروپ ) به هر یک از شکل های مولکولی یا بلوری یک عنصر گفته می شود.

صفحه 81 ==> تیتر خواص و رفتار گازها به رفتار گاز ها تغییر یافته است

صفحه 87 ==> آیا می دانید حاشیه کتاب حذف شده است

صفحه 87 ==> در حاشیه نقطه جوش آمونیا ک از -34 به -33 تغییر یافته است.

صفحه 87 ==> نمودار 2 با نمودار زیر جایگزین شده است .

صفحه 89 ==> سوال 5 تمرین های دوره ای حذف شده است

صفحه 104 ==> در حاشیه مقدار قند قوطی نوشابه از 39 به 29 تغییر یافته است.

صفحه 109 ==> بالای جدول بعد از یکسان نیست جمله زیر اضافه شده است :

یکسان نیست به طوریکه انحلال پذیری برخی نمک ها با افزایش دما ، افزایش یافته و برخی دیگر کاهش می یابد.

صفحه 119 ==> حاشیه زیر اضافه شده است :

اگر مولکول های حلال را با A و ذره های حل شونده را با B نمایش دهیم، می توان نیروهای جاذبه میان ان ها را در حالت خالص با  A…Aو B…B نشان داد. با این توصیف برای محلول B در A رابطه زیر برقرار است.

صفحه 120 ==> تیتراز تفکیک یونی در فرآیند انحلال به فرآیند انحلال نمک هادر آب تغییریافته است

صفحه 120 ==> قسمت آ سوال یک نمک Na2S با NaOH جایگزین شده است

صفحه 123 ==> سوال 2 با هم بیندیشیم حذف شده است

صفحه 124 ==> مبحث رسانایی الکتریکی محلول ها و با هم بیندیشیم حذف شده است.

صفحه 127 ==> مطالب زیر جایگزین پارا گراف دوم ” اکنون این پرسش … تصفیه شوند و تصویر 25 شده است.

این رد پا شامل همه آب های مصرفی در کشاورزی، دامداری،نساجی، بهداشت، خاه، مدرسه، دانشگاه و… است که همگی از اب های سطحی یا زیر زمینی تامین می شوند. توجه کنید که اب آشامیدنی با آب مصرفی در دیگر صنایع متفاوت است. به طوریکه ممکن است آبی برای شستشو مناسب باشد اما آشامیدنی نباشد. هر چند که آب دریا ها و اقیانوس ها منبع بسیار بزرگی برای تهیه آب به شمارمی آیند،اما به اندازه ای شور هستند که باید قبل ازمصرف، نمک زدایی و تصفیه شوند.

صفحه 131 ==> سوال 3 تمرین های دوره ای حذف شده است.

صفحه 132 ==> شکل های سوال 6 تمرین های دوره ای با شکل زیر جایگزین شده است .

تغییرات شیمی سال یازدهم

NO2 قهوه ای نیست توی کتاب سابق نوشته بود قهوه ای

تغییرات شیمی سال دوازدهم

صفحه 56 ==> متن تصویر زیر تغییر کرده است

صفحه 61 ==> حالت کربن در واکنش صفحه ی ۶۱ جامد (S) است

در این درس به خرید منبع جدید نیست و با اعمال تغییرات میتوانید از منابع سال گذشته استفاده کنید.

• تغییرات منابع ریاضی تجربی کنکور 1401 نسبت به 1400 :

در ریاضی تجربی تغییر خاصی نداشته ایم و نیاز به تغییر منبع نیست.

در این درس نیازی به خرید منبع جدید نیست و با اعمال تغییرات میتوانید از منابع سال گذشته استفاده کنید.


• تغییرات منابع فیزیک تجربی کنکور 1401 نسبت به 1400 :

تغییرات فیزیک سال دهم

1) حذف بحث های ” خطا، رقم های بامعنا و گزارش نتیجه اندازه گیری و تخمین مرتبه بزرگی ” از فصل ۱

2) جابه جایی فصل ۲ با ۳

3) حذف ” انرژی پتانسیل کشسانی” از فصل کار، انرژی و توان

4) حذف ” حرکت براونی ” از فصل ویژگی های فیزیکی مواد

5) تبدیل ” ویژگی های فیزیکی مواد در مقیاس نانو ” و ” اصل ارشمیدس ” از فصل  ویژگی های فیزیکی مواد به ” خوب است بدانید “

6) حذف ” مول و عدد آووگادرو ” ، ” گرمای ویژه مولی ” ، توضیح ” رفتار شگفت انگیز آب “، ” فعالیت ۴-۷ ” ، ” عوامل مؤثر بر انتقال گرما به روش رسانش ” ، ” خوب است بدانید تفسنج های اندازه گیری دماهای بالا ” ، ” قوانین گازها ” و ” خوب است بدانید دماسنج  گازی حجم ثابت ” از فصل دما و گرما

تغییرات فیزیک سال یازدهم

این کتاب نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است.

تغییرات فیزیک سال دوازدهم

این کتاب نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است.

در این درس نیازی به خرید منبع جدید نیست و با اعمال تغییرات میتوانید از منابع سال گذشته استفاده کنید.

• تغییرات منابع زمین شناسی کنکور 1401 نسبت به 1400 :

صفحه 12 ==> حذف کلمه ی اوایل که قبل از کربونیفر اومده

صفحه 34 ==> چرا در سر مته های حفاری از الماس استفاده میشود: سختی زیاد الماس

صفحه 48 ==> در شهرهایی که نزدیک سواحل دریا هستند پایین آمدن سطح ایستاییچه  مشکلاتی ایجاد میکند ؟

صفحه 95 ==> مرکالی شدت زلزله را در مقیاس کم با عدد یک و در مقیاس ۱۲ ویرانی کامل ، توصیف کرده است.

صفحه 100 ==> تشکیل رگه های معدنی ، آهن رو حذف کنید

در این درس نیازی به خرید منبع جدید نیست و با اعمال تغییرات میتوانید از منابع سال گذشته استفاده کنید.

تغییرات کنکور ریاضی 1401

• تغییرات منابع ریاضی پایه، آمار ، حسابان، هندسه ، گسسته کنکور 1401 نسبت به 1400 :

خوشبختانه در کتاب های تخصصی رشته ریاضی تغییر خاصی به جز تغییر اعداد و کلمات نداشتیم و میتوانید با خیال راحت از منابع سال گذشته استفاده کنید.

در این درس نیازی به خرید منبع جدید نیست و با اعمال تغییرات میتوانید از منابع سال گذشته استفاده کنید.

• تغییرات منابع فیزیک ریاضی کنکور 1401 نسبت به 1400 :

تغییرات فیزیک سال دهم

1) حذف بحث های ” خطا، رقم های بامعنا و گزارش نتیجه اندازه گیری و تخمین مرتبه بزرگی ” از فصل ۱

2) جابه جایی فصل ۲ با ۳

3) حذف ” انرژی پتانسیل کشسانی” از فصل کار، انرژی و توان

4) حذف ” حرکت براونی ” از فصل ویژگی های فیزیکی مواد

5) تبدیل ” ویژگی های فیزیکی مواد در مقیاس نانو ” و ” اصل ارشمیدس ” از فصل ویژگی های فیزیکی مواد به ” خوب است بدانید “

6) حذف ” مول و عدد آووگادرو ” ، ” گرمای ویژه مولی ” ، توضیح ” رفتار شگفت انگیز آب “، ” فعالیت ۴-۷ ” ، ” عوامل مؤثر بر انتقال گرما به روش رسانش ” ، ” خوب است بدانید تفسنج های اندازه گیری دماهای بالا ” ، ” قوانین گازها ” و ” خوب است بدانید دماسنج گازی حجم ثابت ” از فصل دما و گرما

تغییرات فیزیک سال یازدهم

این کتاب نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است.

تغییرات فیزیک سال دوازدهم

این کتاب نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است.

در این درس نیازی به خرید منبع جدید نیست و با اعمال تغییرات میتوانید از منابع سال گذشته استفاده کنید.

• تغییرات منابع شیمی کنکور 1401 نسبت به 1400 :

شیمی سال یازدهم و دوازدهم تغییر خاصی نداشته است تنها شیمی دهم تغییر کرده است که برای دیدن تغییرات به تغییرات رشته تجربی کمی بالاتر مراجعه کنید.

در این درس نیازی به خرید منبع جدید نیست و با اعمال تغییرات میتوانید از منابع سال گذشته استفاده کنید.

تغییرات کنکور انسانی 1401

متاسفانه در رشته انسانی تغییرات بیشتری نسبت به رشته ریاضی و تجربی داشته ایم و ممکن است در برخی دروس نیاز به تغییر منابع باشد.

• تغییرات منابع فارسی انسانی کنکور ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ :

در فارسی سال دهم ، یازدهم و دوازدهم تغییر خاصی نداشته است تغییرات فارسی عمومی در ابتدای همین مطلب قابل مشاهده است.

در این درس نیازی به خرید منبع جدید نیست و با اعمال تغییرات میتوانید از منابع سال گذشته استفاده کنید.

• تغییرات منابع عربی انسانی کنکور ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ :

در درس عربی تغییرات دقیقا شبیه به عربی عمومی است که در ابتدای مطلب آمده است و تغییر محتوایی یا ساختاری نداشته ایم.

در این درس نیازی به خرید منبع جدید نیست و با اعمال تغییرات میتوانید از منابع سال گذشته استفاده کنید.

• تغییرات منابع دین و زندگی انسانی کنکور ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ :

در دین زندگی دهم و دوازدهم تغییر خاصی نداشته ایم و در دین و زندگی یازدهم صفحه 110 ، صفحه 187 ، صفحه 188 ، صفحه 189 ، صفحه 190 ، صفحه 191 تغییرات جزئی داشته است که میتوانید به راحتی اعمال کنید.

در این درس نیازی به خرید منبع جدید نیست و با اعمال تغییرات میتوانید از منابع سال گذشته استفاده کنید.

• تغییرات منابع اقتصاد و ریاضی و آمار انسانی کنکور ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ :

در درس اقتصاد ریاضی دهم، ریاضی یازدهم و ریاضی دوازدهم تغییرات خاصی نداشته ایم و با خیال راحت از منابع سال گذشته 1400 استفاده کنید.

در درس ریاضی دهم فصل 1 یعنی عبارت های جبری حذف شده است اما با توجه به پایه ای بودن این مطلب و طرح سوال از آن حتما مطالعه شود. ریاضی سال یازدهم و دوازدهم انسانی نیز بدون تغییر است.

در این درس نیازی به خرید منبع جدید نیست و با اعمال تغییرات میتوانید از منابع سال گذشته استفاده کنید.

• تغییرات منابع علوم و فنون ادبی انسانی کنکور ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ :

در درس علوم و فنون ادبی انسانی تنها در سال دهم تغییرات جزئی  داشته ایم که به آن صورت محسوس نبوده است و با دانلود پی دی اف کتاب درسی دو سال میتوانید به راحتی تغییرات را در نظر بگیرید اما علوم و فنون سال یازدهم و دوازدهم تغییری نداشته است.

در این درس نیازی به خرید منبع جدید نیست و با اعمال تغییرات میتوانید از منابع سال گذشته استفاده کنید.

• تغییرات منابع تاریخ انسانی کنکور ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ :

تاریخ دهم تغییرات گسترده ای داشته است و نیاز به تغییر منبع دارد.

تغییرات سال یازدهم جزئی و غیر مهم بوده و تاریخ سال دوازدهم هم تغییری نداشته است.

در این درس برای سال یازدهم و دوازدهم نیازی به خرید منبع جدید نیست و با اعمال تغییرات میتوانید از منابع سال گذشته استفاده کنید.

در صورت امکان منبع جدید برای سال دهم تهیه کنید.

• تغییرات منابع جغرافیا انسانی کنکور ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ :

منابع جغرافیا انسانی در سال یازدهم و دوازدهم هیچ تغییر مهمی نداشته است و نیازی به تغییر منابع نیس، اما جغرافیا سال دهم تغییرات زیاد و گسترده ای داشته است که بهتر است منبع خود را تغییر دهید.

در این درس برای سال یازدهم و دوازدهم نیازی به خرید منبع جدید نیست و با اعمال تغییرات میتوانید از منابع سال گذشته استفاده کنید.

در صورت امکان منبع جدید برای سال دهم تهیه کنید.

• تغییرات منابع جامعه شناسی انسانی کنکور ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ :

جامعه شناسی سال دهم تغییرات زیادی داشته است ولی تغییراتی در جامعه شناسی سال یازدهم و دوازدهم  دیده نمیشود.

در این درس برای سال یازدهم و دوازدهم نیازی به خرید منبع جدید نیست و با اعمال تغییرات میتوانید از منابع سال گذشته استفاده کنید.

در صورت امکان منبع جدید برای سال دهم تهیه کنید.

• تغییرات منابع منطق و فلسفه انسانی کنکور ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ :

منطق دهم در صفحه 7، صفحه 28، صفحه 29، صفحه 34، صفحه 36، صفحه 42، صفحه 61، صفحه 89 و چندین مورد جزئی دیگر تغییر داشته است

منطق سال دوازدهم هم تغییرات گسترده ای داشته است.

تنها در سال یازدهم کتاب منطق تغییر نکرده است.

در صورت امکان منبع جدید برای فلسفه و منطق تهیه کنید.

• تغییرات منابع روانشناسی انسانی کنکور ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ :

در درس روانشناسی در 17 صفجه تغییر گسترده داشته ایم.

در صورت امکان منبع جدید برای روانشناسی تهیه کنید.

جمع بندی پایانی تغییرات منابع

در اکثر دروس ذکر شده تغییرات جزئی است و تنها با دانلود فایل کتب یا مراجعه به تغییرات همین مقاله به راحتی میتوانید از منابع قبلی خود استفاده کنید و نیازی به هزینه ی اضافه نیست تا از کم هزینه ترین راه موفقیت در کنکور استفاده کنید.

نکته ی بسیار مهم) در برخی دروس حذفیاتی صورت گرفته است اما با تجربه ثابت کرده در کنکورسوالاتی از حذفیات سالهای گذشته طرح شود پس توصیه میشود حذفیات را نیز مطالعه کنید.

طرح کلاس مشاوره تابستان
برچسب ها

نوشته های مشابه

‫84 نظرها

 1. ممنون استاد عزیز
  خیلی ممنون که فرمودین نیاز هست به تعویض منبع یا خیر 👌🏻🙏🏻😍

 2. سلام
  استاد عالی بود
  ممنون که فرمودین منابع نیاز دارن که عوض بشن یا خیر. 🌹🙏🏻

 3. سلام و عرض ادب
  نوشتین تغییرات نسبت به کنکور ۱۴۰۰ هست
  یعنی کتاب زیست سال یازدهم چاپ ۹۹ نسبت به چاپ ۹۸ هست این تغییرات یا براساس کتاب های چاپ ۴۰۰ هستن؟

  1. منظورش اونایی که سال ۱۴۰۱ کنکور دارن ارتباطی به سال انتشار کتاب ها ندارن کسی که ۱۴۰۱ کنکور داره کتاباش عوض شده باید کتاب جدید بخونه یک چیز مسخره و وقت‌گیر هستش

   1. کتاب درسی سال دهم چاپ ۹۸
    یازدهم ۹۹ و دوازدهم ۱۴۰۰

    استاندارد ترین و بروز ترین کتاب درسی هست

  2. سلام استاد عزیزم، امیدوارم حالتون عالی باشه
   من پارسال سه فصل در طرح کلاس مشاوره تون بودم
   در کانال طرح بهار یه متن انگیزشی فرستادین با هشتک فرصت
   میخواستم بپرسم اجازه دارم اینو برای چند تا از دوستام فرآورد کنم یا خیر؟؟ برام مهمه رضایت شما.اگه اجازه ندید هم بهتون حق میدم و به نظرتون احترام میذارم.

    1. سلام استاد من
     برای زیست دهم میکرو دارم چاپ 97…
     زیست یازدهم نشرالگو چاپ 98…. زیست خیلی سبز دوازدهمم 98 بنظرتون الان زیست جامع بگیرم یا فقط برای دهم تهیه کنم؟؟؟ بعد استاد میگن نشر الگو سطحش خیلی بالاس یعنی یازدهمم منبع جدید باید باشه البته یازدهمم خیلی سبزم دارم که چاپ 97 هست اینم قابل استفاده نیس
     لغات مهروماه دارم برا فارسی چاپ 99 نیاز داره تعویض بشه؟؟؟
     فیزیک یازدهم میکرو چاپ 97 دارم تعویض بشه؟؟؟؟

 4. سلام استاد . خداقوت .
  من برای شیمی دهم کتاب میکرو دارم به نظرتون کتاب خوبیه ؟ از درسنامش که راضیم ولی تستاشو حس میکنم خیلی سخته و برای حل یه تست کلی زمان باید بزارم . به نظر شما مشکل از منه یا تستاش سختن ؟

 5. سلام استاد وقت بخیر
  کنکوری نظام قدیم تجربی هستم و قصد شرکت در کنکور ۱۴۰۱ تجربی رو دارم . پایه درسی ضعیفی دارم و تازه شروع کردم و تصمیم دارم تا اوایل مهرماه پیش نیازهای هر درس رو بخونم و از مهر آزمون شرکت کنم .
  به نظر شما چه آزمونی مناسب سطح من خواهد بود؟
  ساعت مطالعه من هم در حال حاضر ۷-۶ ساعت هست

  1. کانون برو
   حداقل با برنامه اش پیش برو
   چون دو هفته ای هست دوره زیاد داره

    1. سلام من فارغ التحصیل تجربیم من دهمو تو این تابستون تا یک سومش خوندم ولی خوب نه یعنی کیفیت بعضی دروس خوب نیس الان تو این دو هفته بنظرتون دهمو بخونم یا مطالب سخت ازمونا

     1. ناقصی کم تسلط و تست نزده داری کامل کن و بعد برو سراغ جاهای سخت تخصصی

 6. سلام ببخشید من که الان میخام امسال برم دوازدهم و کتابی مثل تاریخ دهم تغییر داشته برای کنکور من اعمال میشه؟ یا هر کتابی که دهم خونپم از اثن طرح میشه تست؟

  1. سلام
   منابع شما برای کنکور ۱۴۰۱ بروز است چون امسال میری دوازدهم و تاریخ دهم منبع کنکور ۱۴۰۱ باید چاپ ۹۸ باشه که شما هم دقیقا اونو داری

  2. سلام استاد وقتتون بخیر
   میخواستم بدونم میشه برای کنکور ۱۴۰۰ از کتابای همین امسال یعنی چاپ۱۴۰۰ استفاده بشه یا تغییراتشون نسبت به۹۸ و ۹۹ خیلی زیادن ، چون پیدا کردن کتابای اون سال ها یکم مشکل برام.

   1. کتاب های درسی بروز برای کنکور ۱۴۰۱

    دهم چاپ ۹۸
    یازدهم چاپ ۹۹
    دوازدهم چاپ ۱۴۰۰

    دقیقا منطبق با ی دانش آموزی که از مهر میره پایه دوازدهم

 7. سلام استاد وقتتون بخیر…
  خیلی ممنون بابت پست تغییرات
  میخواستم بدونم که اگه توی سال کنکور توی دوتا آزمون آزمایشی مختلف ثبت نام کرد، مشکلی در طول سال تحصیلی(از لحاظ خستگی یا سردرگمی) بوجود میاد؟
  مثل قلمچی و ماز با هم
  چون آزمون های ماز رو میشه پنجشنبه یا چهارشنبه هم حل کرد.

  1. سلام
   با برنامه یک آزمون هماهنگ باش
   از سوالات بقیه به عنوان حل تست بیشتر استفاده کن

 8. با سلام
  منابع من برای کنکور سال ۹۸ هست آیا باتوجه به تغییرات برای درس های شیمی و فیزیک دهم میتوانم برای کنکور ۱۴۰۱ هم ازشون استفاده کنم.با تشکر

 9. با سلام منابع من برای کنکور سال ۹۸هست آیا با توجه به تغییرات میتوانم برای درس های شیمی و فیزیک دهم برای کنکور ۱۴۰۱ هم ازشون استفاده کنم.با تشکر

 10. سلام آقای دکتر ممنون از توضیحات جامعتون، من منابع کمک آموزشی ام برای تمام درساچاپ ۹۸ هست مخصوص ۹۹ ،میتونم امسال ازشون استفاده کنم؟یا حتما باید تغییر بدم؟

 11. سلام آقای دکتر ممنون از توضیحات جامع و کامل تون،من منابع کمک آموزشی ام برای تمام درسا چاپ ۹۸ هست مخصوص ۹۹،میتونم امسال ازشون استفاده کنم،یا حتما باید تغییر بدم؟

 12. سلام استاد
  شما گفتید ما توی شهریور خلاصه نویسی کنیم اما آزمون کانون تا 26 شهریور پیشروی دارد و در آزمون 9 مهر کل دهم و یازدهم را مرور می کند.
  با توجه به آزمون ما تا26شهریور پیشروی کنیم و بعد برای آزمون 9 مهر شروع به خلاصه نویسی کنیم یا نه؟
  سوال دومم اینکه ما چه جوری همه مباحثی را که توی دو ماه خواندیم را دوباره از آنها تست بزنیم تا ببینیم که روی کدام قسمتها ایراد داریم و از آنها خلاصه بنویسیم؟زمان خیلی زیادی می خواهد چکار کنیم؟

  1. سلام
   از نیمه شهریور شروع کن
   اگر تمام تلاشت کنی میتونی هم پیشروی رو داری و هم خلاصه های جزیی نوشتن از مطالب تابستان

   فیلم کارگاه نکات خلاصه نویسی

   https://alirezaafshar.org/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b5%d8%ad%db%8c%d8%ad-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-11-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86/

   فیلم های کارگاه آموزش خلاصه نویسی به تفکیک هر درس

   https://alirezaafshar.org/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%b5%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-9-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/

  1. بله
   پاییز یا زمستان اگر خواستی منبع دوم بگیری اولویت با شیمی و زیست دهم هست که برای کنکور ۱۴۰۱ باشند

 13. سلام آقای افشار عزیز بنده معلوم نیست قبول شدم در کنکور یا نه
  میخوایتم بدونم اگر کتب درسی برای ۱۴۰۱ تغییر داشته برای رشته انسانی یا نه و چون من۱۴۰۰ بودم و اگه تغییر داشته باشه و نتونم کتاب جدید برای اون کتابای که تغییر کرده رو نتونم بگیرم چی کار کنم منتظرم یه راه حلی از شما هستم

  1. سلام
   pdf کتاب های درسی از سایت chap.sch.ir دانلود کن و تغییرات خودت دستی اعمال کن

 14. سلام،استاد.خسته نباشید.وقتتونم بخیر.
  میبخشید کسی بوده از بچه های رشته ریاضی که بعد از سه یا چهار سال پشت کنکور بودن،به هدفش رسیده باشه؟در ۹۹ درصد موارد، سایتها و گروهها،از بچه های تجربی یا رشته های دیگه به وفور هستند که بعد از چندین سال پشت کنکور بودن،دانشگاه رفتن و کلا از درس دور بودن،پزشکی و شاخه های تجربی قبول شدند.اما هیچکس برای مهندسی و شاخه های ریاضی مثالی نمیزنه.آیا اینقدر کم اهمیته؟شما تو مرکزتون موردی نداشتید؟چون دیگه سرافکنده شدم،پرسیدم.تشکر فراوان

  1. سلام
   برای کنکور ریاضی و انسانی صرف اینه پشت کنکور نمونی و رشته مد نظرت هر دانشگاهی میشه شروع کنی و بخونی
   اگرم موندی انقدر عالی و با اعتماد به مفس باشی تا هر چه سریع تر کار تمام کنی
   واقعا برای کنکور ریاضی میشه ی درس خواندن نرمال داشت و رتبه عالی شد ولی تجربی دنگ و فنگ خودش رو داره

 15. با سلام و تشکر از زحمات شما و مجموعه خوبتون
  استاد،یه سوال؛اگر کسی فرهنگیان مجاز بشه،مصاحبه رو هم بره و درنهایت قبول شه،آیا در صورت انصراف و شرکت دوباره در کنکور؛میتونه سال بعد دوباره فرهنگیان(هر رشته ای) بخونه؟

  1. سلام
   روزانه قبول بشی اگر نری سال دیگه از انتخاب رشته روزانه ها محرومی
   فرهنگیان هم اگر مصاحبه اش قبول بشی و بری و تایید نهایی بشی و اسمت بیاد در سایت سنجش موقع اعلام نتایج انتخاب رشته دقیقا همین حالت رو داری

 16. سلام استاد خوب هستین ببخشید میخواستم ازتون برای هر درس پایه دهم بپرسم که کتاب تست چی بگیرم برا همه ۸ تا کتاب؟

  1. سلام
   خیلی سبز فیزیک یازدهم
   آرایه هفت خوان
   ادبیات سیر تا پیاز بازدهم

   بقیه تخصصی ها و عربی هم جامعه پایه گاج یا جامع پایه خیلی سبز

 17. سلام و مرسی از پست عالیتون استاد
  من تغییر رشته ایم و میخوام از صفر فلسفه و منطقو استارت بزنم بنظرتون با فلسفه منطق مهروماه شروکنم بنظر خیلی جامع میاد

  1. سلام
   مشکلی نیست
   با منبعی که متوجه میشی و راحت کار کن
   بعد تست های زیاد از دروس مختلف بزن

 18. سلام استاد من منابع کنکور 1400 دارم شیمی و زیست جامع باید عوض شه؟نمیشه از زیست ایکیو جامع و خیلی سبز جامع کنکور 1400 استفاده کرد؟

 19. سلام استاد من کاردانی معماری خوندم آلان بعده دوسال دوربودن از دانشگاه درس میخوام کنکور تجربی بدم سهمیه5درصد دارم روزی 4 ساعت الان درس میخونم. بااین سهمیه درس خواندن میتونم معلم ابتدایی چیزی قبول بشم روزانه

  1. سلام
   دروس تخصصی خودت بیشتر کار کن و بالا ببر
   سهمیه ۵٪ خیلی قوی نیست
   باید تلاشت خوب باشه

 20. سلام استاد خیلی ممنون از زحماتتون

  استاد کتاب های که تغییر داشتن مثل زیست دهم کمک درسی هم باید حتما تعویض بشه منبع اول ؟

  1. سلام
   با منبع اولت هر چی هست و راحتی کار کن
   به عنوان منبع دوم جدید بگیر

 21. سلام میخاستم بدونم برای دینی و عربی و ادبیات چه کتاب هایی تهیه کنم من کنکور۱۴۰۰ دادم رتبم خوب نبود دوباره موندم برای ۱۴۰۱ و برای دینی و ادبیات و عربی سال دهم و یازدهمم کتابی قبلن تهیه نکردم اگر الان بتام مامع بگیرم خوبه؟چه انتشاراتیو بگیرم؟

 22. سلام،استاد.وقتتون بخیر.اگه کسی فرهنگیان رو الویت قرار داده باشه در انتخاب رشته، مصاحبه رو هم بره و در نتیجه نهایی قبول بشه؛با استفاده از کارنامه سبز هم میشه اقدام کرد که انتخابهای بعدی بررسی شوند؟ با تشکر از زحماتتون

  1. سلام
   کارنامه تکمیلی برای درخواست اولویت های دیگر حق شماست ولی درباره رشته های مصاحبه ای تغییر ساده نیست

   1. تشکر.یعنی شرایط خاصی هست تا قبول کنند انتخاب بعدی رو که نمره شو آوردیم،بریم؟

    1. در بحث کارنامه سبز شما درخواست بررسی اولویت های بعد از قبولی فعلی خودت میدید . اگر جا باشه و هر دو دانشگاه موافق باشن جابجا میشی

 23. سلام استاد خسته نباشین
  جامعه ی دهم تعییرات داشته و باید چاپ ۹۸ رو تهیه کنیم.اگه چاپ ۹۸ پیدا نشد میتونیم همین چاپ ۱۴۰۰ امسالشو بگیریم ایا؟؟
  ای خدااااااا از دست این اموزش پرورش ما😡

  1. سلام
   از سایت زیر دانلود کن و پرینت بگیر
   chap.sch.ir

   از این سایت هم مهر درخواست بدی احتمال داره برات پستی اصل کتاب ها بفرستند .( الان سهمیه برای دانش آموزلن فقط هست)
   https://www.irtextbook.com

    1. منابع کمک درسی دست دوم از دیوار بگیرید
     چاپ ۹۹ هم باشه برای شروع کار ، کارتون راه میندازه

 24. سلام استاد من امروز امتحان فیزیکم و ۵ میگیرم ولی مستمرم ۲۰ ترم اولم هر دو رو ۲۰ شدم الان من تجدید میشم یا نه؟🙏🏻💙

   1. آره استاد شهریور مستمر نداره ولی خب امسال گفتن که برا هر واحدی ۲۰ هزار پرداخت کنین و در اون صورت مستمر بهمون میدن.
    حالا من تجدیدم یا نه؟

 25. سلام استاد
  برای درس شیمی کتاب دهم خیلی سبز مناسب چاپ ۹۸ توی سایتشون نیست و میگن اصلا نمیشه پیدا کرد میشه منبع دیگه ای رو معرفی کنید. ممنون

  1. سلام
   خیلی سبز چاپ ۱۴۰۰ بگیر نه چاپ ۹۸
   خیلی سبز چاپ امسال مطابق شیمی دهم چاپ ۹۸ هست

 26. سلام،استاد.ممنون بابت سایت خوبتون.
  اگر کسی مصاحبه فرهنگیان رو رفته باشه،تا قبل از نتیجه نهایی میتونه اقدام کنه که حذفش کنن ؟یا مثلا اگه به سنجش اعتراض کنیم،کاری میکنن که انتخابهای دیگش رو بره؟
  باتشکر از شما

  1. سلام
   پاسخگویی اینترنتی اطلاع بده فلان کد رشته ام میخوتم حذف بشه
   دیر شده ولی شاید قبول کنند

 27. سلام استاد وقت بخیر …
  استاد افشار ، دانشگاه به یک ترم اولی (ورودی امسال ان شاء الله ) چقدر وام دانشجویی میده جهت خرید لپ تاپ ؟ با توجه به قیمت بالای لپ تاپ ها در بازار مبلغ وام دانشجویی تا چه سقفی هستش و آیا باید هر ماه مثل وام های عادی قصط پرداخت کنم ؟ لطفا راهنماییم کنید.
  با تشکر از شما

 28. سلام خسته نباشید من امسال وارد پایه دهم تجربی میشم خواستم منو راهنمایی کنید که برای موفقیت در مدرسه و امادگی برای کنکور چه کارهایی انجام بدم و یک مشکلی که به تازگی متوجه اون شدم اینکه مطالب درسی بدون مرور بعد از یک یا دوهفته کامل از یادم میرن به نظرتون مشکل حافظه دارم؟ و برای تقویت و افزایش حافظه ام چه کنم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن